Čtvrtek, 24. leden 2019 | Svátek má Milena Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o vzdělání - 27. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Podněty, povzbuzující nás k učení a poznání, jsou ve věcech samých, kterým se učíme a které poznáváme.Marcus Tullius Cicero
Historie je učitelkou života.
Marcus Tullius Cicero
Praxe je nejlepší učitelka.
Gaius Iulius Caesar
Mohu milovat jen tam a tehdy, pokud tím mohu zároveň někoho učit.
Odloučení znamená pro lásku totéž co vítr pro oheň. Hasí ji, je-li slabá, je-li silná, rozněcuje.
Lidé jsou komická stvoření a život nám poskytuje mnoho příležitostí k smíchu. Takže to jediné, co musíme udělat, je naučit se znovu smát.
Karel Havlíček Borovský
Jsou toliko dvě strany politické na světě: strana poctivých a strana nepoctivých; poznáte a rozeznáte je podle toho, kterak školství podporují.
Eduard Bass
Ať už říkají cokoli, ve skutečnosti mají žáci i učitelé školu rádi: jsou tam přestávky.
Jan Blahoslav
Kdož uměním a učením pohrdá, jest podoben k tomu, kterýž by chtěl sukně, kabáty etc. sobě i jiným šíti, avšak krajčovského řemesla by neuměl, jemu se učiti nechtěl, ale je haněl a potupoval.
Jerzy Broszkiewicz
Láska je škola utrpení.
Optimismus je učení nebo víra, že vše je krásné, včetně šeredného, všechno dobré, obzvláště to špatné, a že všechno, co je nespravedlivé, je spravedlivé. Intelektuální choroba, vyléčitelná tolik smrtí.Ambrose Bierce
Optimista je zastánce učení, že černé je bílé.
Ambrose Bierce
Vzdělání: to, co moudrému odhaluje a hloupému zahaluje, jak málo zná.
Ambrose Bierce
Právník je člověk vyškolený k obcházení zákona.
Benjamin Britten
Učit se je jako veslovat proti proudu - jakmile ustaneš, žene tě to nazpátek.
Dětství je chvíle, mládí je chvíle, dospělost je chvíle a stáří je součtem těch chvil.
Willy Brandt
Musíme se rozloučit s hledáním jedné pravdy a naučit se žít s pravdami.
Richard Bach
Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni máme co učit, uskutečňovat a vyučovat.
Richard Bach
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.
William Henry Bragg
Člověk nezískává obdiv a úctu jiného člověka svým vzhledem či vzděláním, ale bezprostředně kladným vztahem k němu.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt