Pátek, 19. červenec 2024 | Svátek má Čeněk Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o úspěchu a neúspěchu - 100 úžasných citátů


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lidé jsou často nerozumní, nelogičtí a sobečtí. Přesto jim odpusťte. Budete-li k nim laskaví, stejně vás obviní ze sobectví a nízkých motivů. Zůstaňte laskaví. Budete-li úspěšní, získáte některé falešné přátele a opravdové nepřátele. Přesto pokračujte. Budete-li upřímní a čestní, lidé vás podvedou, vy ale zůstaňte upřímní a čestní. Strávíte-li léta budováním něčeho, co vám jiný zničí přes noc, budujte znovu. Naleznete-li štěstí, klid a mír, budou vám závidět. Zůstaňte šťastní. Na dobro, které uděláte dnes, zítra lidé zapomenou. Přesto dál dělejte dobro. Dávejte světu to nejlepší, co je ve vás, a i když to nemusí stačit, přesto dávejte dál.Neznámý autor
Tak jako se střídá den s nocí, střídá se úspěch s neúspěchem, radost se smutkem a láska s nenávistí.
Jan Berwid-Buquoy
Nehledejte žádného nepřítele ve svém okolí. Nepomlouvejte lidi, které de facto ani dobře neznáte. Vy jste ve skutečnosti sami sobě největším nepřítelem, jehož jste doposud ve svém životě potkali. Vy jediní jste tím nepřítelem, kdo má tu moc zničit váš charakter a svést vás z cesty úspěchu. Vy jste tvůrci a nebo ničitelé svého vlastního osudu. Hlavně se bojte a bojujte proti nepříteli hnízdícím ve vašem vlastním těle. Nepřišel jsem k vám, abych vám radil, ale abych vás upřímě varoval…
Antonín Sova
Hledat lidi, které byste milovali… to je tajemství a úspěch celého života.
Dalajláma
Pesimismus vede k neúspěchu.
Chceme-li být úspěšní, pak by náš smutek z prohry nikdy neměl být větší než radost toho, kdo nad námi zvítězil.
Adolf Hitler
Neúspěch je nutno vyloučit.
Oscar Wilde
Každý úspěch, jehož dosáhneme, nám udělá nepřítele. Chceme-li být oblíbeni, musíme být průměrní.
Jan Berwid-Buquoy
Na velkých hodinách života je pouze jeden ukazatel, "Teď"! Ulice "Potom", nás přivede k domu "Nikdy"! Velké hodiny času odbijí každý den, každou hodinu a každou minutu našeho života. Tyto časové hodnoty už se nikdy nevrátí. Promarněné dny a hodiny jsou nenávratně ztraceny. Proč se nerozhodnout hned, s úmyslem udělat něco pořádného a dotáhnout to dokonce? Jestliže nás obyčejné úsilí přivádí k solidním úspěchům, což teprve úsilí neobyčejné?
Albert Einstein
Nechtěj být člověkem, který je úspěšný, ale člověkem, který za něco stojí.
Svůj úspěch hodnoťte podle toho, čeho všeho jste se pro něj vzdali.Leonardo da Vinci
Ani jeden mladý člověk není tak nešikovný, aby nedospěl k úspěchu aspoň v jedné věci, když je vytrvalý.
Tomáš Baťa
Úspěch životní závisí od množství nejrůznějších vědomostí a zkušeností v mnohém oboru. Znáti jednu věc dokonale ze všech stran, oblíbiti si jenom ji, věřit v ni a věnovat se jí mozkem a srdcem vytrvale bez výhrad, s myšlenkou jenom na ni uléhat, s myšlenkou na ni vstávat, poznat vše, co ji podrývá půdu, co ji škodí, krátce soustřediti se - to jest cesta k úspěchu.
Thomas Alva Edison
Tajemství úspěchu v životě není dělat, co se nám líbí, ale nalézt zalíbení v tom, co děláme.
Miguel Ángel Asturias
Žena, zklamaná prvním mužovým neúspěchem v lásce, se již nikdy nezbaví pochybností o jeho milostných schopnostech.
Svět uvěří pouze v úspěch.
Benjamin Barber
Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.
Miroslav Dolejší
Osamocení každého z nás je logickým důsledkem morálního stavu veřejnosti a úspěšné demagogie vládních skupin - to je stav, ze kterého musíme vycházet a nikoliv před ním kapitulovat. Lidé potřebují především vzor k následování a ten jim mohou poskytnout pouze osamocení jedinci. Jenom tak je naděje, že se alespoň někteří z nich zbaví strachu, který jim brání v hájení osobních postojů. Roztříštěnost veřejnosti je cílem politické manipulace. Zastrašené a dezorientované lidi však nelze organizovat a sjednocovat. Organizace zbabělého houfu je bezcenná. Úkol veřejného odporu a opozice na sebe musí vzít každý jednotlivec. Zdroj: Týdeník Politika, 1991
Neznámý autor
Osud je pro tyrana ospravedlnění zločinu, pro hlupáka ospravedlnění neúspěchu.
Charles Franklin Kattering
Každý, kdo chce být vědcem, musí být ochoten devětadevadesátkrát selhat, než dosáhne jednoho úspěchu.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt