Pondělí, 29. květen 2023 | Svátek má Maxim Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o úspěchu a neúspěchu - 2. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Šachy nás učí neztrácet víru a naději při převaze protivníka a nevzdávat se naděje na vítězství ani při nejcitelnějších ranách, které můžeme dostat v honbě za úspěchem.Jan Werich
Člověk nemůže nikdy dělat víc, než je mu dovoleno člověčenstvím. Míň může dělat vždycky. A jak jste si všimli, to s úspěchem probíhá. Ale přemýšlet, a to dá práci, umí jen část lidstva. Ona část, ona tenoučká vrstva, která válčí s lidskou hloupostí.
Gabriel Laub
Reklama se dělá výhradně pro blbce. Proto je tak úspěšná.
Bill Gates
Úspěch je špatný učitel. Kvůli němu si chytří lidé myslí, že nemohou prohrát.
Udělat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.
Žárlivost ostatních malířů, byla vždy teploměrem mého úspěchu.
George S. Patton
Neměřím úspěch podle toho, jak vysoko někdo dokáže vyšplhat, ale podle toho, jak vysoko se odrazí, když spadne dolů na zadek.
Winston Churchill
Úspěch nemá konce, neúspěch není osudem: na prvním místě je odvaha.
Gilbert Keith Chesterton
Diskuze se šílencem pro vás skončí s vysokou pravděpodobností neúspěšně; v mnoha ohledech je jeho mysl totiž mnohem rychlejší, protože se nenechá zdržovat rozvahou a podobnými věcmi. Šílence neomezuje smysl pro humor, shovívavost ani prostá jistota získaná zkušenostmi. Je logičtější, protože postrádá jisté zdravé city. Běžná charakterizace duševní choroby je z tohoto hlediska zavádějící. Šílenec není člověk, který ztratil rozum. Šílenec je člověk, který ztratil vše kromě rozumu. [If you argue with a madman, it is extremely probable that you will get the worst of it; for in many ways his mind moves all the quicker for not being delayed by the things that go with good judgment. He is not hampered by a sense of humour or by charity, or by the dumb certainties of experience. He is the more logical for losing certain sane affections. Indeed, the common phrase for insanity is in this respect a misleading one. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason.]
Ethan Hawke
Úspěch se neměří podle toho, čeho dosáhneš, ale podle překážek, který překonáš.
Úspech je zlý učiteľ. Kvôli nemu si múdri ľudia myslia, že nemôžu prehrať.Robert Louis Stevenson
Naše poslání v životě není mít úspěch, ale v dobré náladě pokračovat v chybování.
Pořádný úspěch máme teprve tehdy, když nám ho musí pochválit i závistivci.
Theodore Roosevelt
Nejdůležitější přísadou receptů na úspěch je umění vycházet s lidmi.
P.J. Meyer
Pokud chceš dosáhnout trvalého úspěchu, musí motivace, která tě žene k tomuto cíli, vycházet z nitra. Nezáleží na tom, kdo jsi, ani jak jsi starý.
Všechno lze říci uhlazenou mluvou dobré společnosti. Četl jsem jednou, že diplomat nikdy neřekne, že někdo lže. Použije v takovém případě věty: "Domnívám se, že o správnosti vašich informací dalo by se s úspěchem pochybovat".
Lee Iacocca
Základem úspěchu je vybrat si pravý čas. Přijít s něčím moc brzo je stejně špatné jako přijít moc pozdě.
Lee Iacocca
Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.
Sacha Guitry
Uspěšný umělec je ten, kdo vydělá víc, než jeho žena stačí utratit. Úspěšná žena je ta, které se podaří nalézt takového muže.
Benjamin Disraeli
Tajemstvím úspěchu je účelná vytrvalost.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt