Pátek, 29. září 2023 | Svátek má Michal Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Gilbert Keith Chesterton (1874 – 1936)


Anglický spisovatel.
1 2 3 Další
Gilbert Keith Chesterton
Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé. [The Bible tells us to love our neighbors, and also to love our enemies; probably because they are generally the same people.]Chesterton citáty
Diskuze se šílencem pro vás skončí s vysokou pravděpodobností neúspěšně; v mnoha ohledech je jeho mysl totiž mnohem rychlejší, protože se nenechá zdržovat rozvahou a podobnými věcmi. Šílence neomezuje smysl pro humor, shovívavost ani prostá jistota získaná zkušenostmi. Je logičtější, protože postrádá jisté zdravé city. Běžná charakterizace duševní choroby je z tohoto hlediska zavádějící. Šílenec není člověk, který ztratil rozum. Šílenec je člověk, který ztratil vše kromě rozumu. [If you argue with a madman, it is extremely probable that you will get the worst of it; for in many ways his mind moves all the quicker for not being delayed by the things that go with good judgment. He is not hampered by a sense of humour or by charity, or by the dumb certainties of experience. He is the more logical for losing certain sane affections. Indeed, the common phrase for insanity is in this respect a misleading one. The madman is not the man who has lost his reason. The madman is the man who has lost everything except his reason.]
Chesterton
Svoboda projevu v naší moderní civilizaci prakticky znamená, že musíme mluvit pouze o bezvýznamných věcech. Nesmíme mluvit o víře, protože je to neliberální; nesmíme mluvit o chlebě a sýru, protože je to přízemní; nesmíme mluvit o smrti, protože je to skličující; nesmíme mluvit o zrození, protože je to netaktní.
To nejvíc neuvěřitelné na zázracích je, že se stávají. [The most incredible thing about miracles is that they happen.]
Chesterton Gilbert Keith
V oligarchii všechno záleží na úctě k osobám, a nikoli na úctě k právům; nikoli na volebních lístcích, ale na vizitkách.
Kdyby si ateisté měli zvolit své náboženství, měli by si vybrat křesťanství, neboť v něm se na okamžik Bůh zdál být ateistou.
Gilbert Keith Chesterton
Moderní člověk je vychován k porozumění cizích jazyků a k neporozumění cizinců.
Bible praví, abychom milovali jak svoje sousedy, tak i nepřátele. Pravděpodobně proto, že zpravidla jsou to jedni a tíž lidé.
Chesterton
Křesťanství nebylo vyzkoušeno a shledáno nedostatečným - křesťanství bylo shledáno těžkým a ponecháno nevyzkoušeným.
Chesterton Gilbert Keith
Materialisté a šílenci nemívají pochybnosti.
Gilbert Keith Chesterton
Tolerance je ctnost člověka, který nemá na věc žádný názor.Říše pohádek není ničím jiným než slunným krajem zdravého rozumu.
Gilbert Keith Chesterton
Láska je mnohem větší a odvážnější dobrodružství než plavba kolem světa.
Chesterton citáty
Šílenec není člověk, který pozbyl rozumu. Šílenec je člověk, který pozbyl všechno kromě rozumu.
Chesterton Gilbert Keith
Láska je paradox. Znamená jistě jedno z dvojího - odpouštět neodpustitelné nebo milovat lidi nehodné lásky.
Až příliš často se zapomíná, že tak jako špatný člověk nepřestává být člověkem, nepřestává být špatný básník básníkem.
Gilbert Keith Chesterton
Čím víc se člověk na nějakou věc dívá, tím méně ji vidí a čím víc ji studuje, tím méně o ní ví.
"Dokud stojí tento kopec / dokud teče tato řeka, / naduté staré šantaly a bambuly, / kteří se mohou uzívat, jak rozvláčně si lžou / v prašivém sněmu, kde / každý si bere cizí klobouk, v té jedomorně, / jež nemá víc oken, než jich má peklo, / stále stejná úcta čeká."
Gilbert Keith Chesterton
Je velký omyl domnívat se, že když lidé ztratí víru, nebudou věřit v nic. Budou věřit v cokoli.
Chesterton Gilbert Keith
Jediný způsob, jak si být jist, že chytíme svůj vlak, je zmeškat ten, co jede před ním. [The only way of catching a train I have ever discovered is to be late for the one before.]
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt