Neděle, 14. srpen 2022 | Svátek má Alan Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o úspěchu a neúspěchu - 4. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Být připraven je nejdůležitější předpoklad úspěchu.Albert Einstein
Úsilí spojit v jedno moudrost a moc se-tkává se s úspěchem vždy jenom zřídka a nakrátko.
Albert Einstein
Definice úspěchu: Vezmeme-li A za úspěch, platí formule: A=X+Y+Z, kde X je práce, Y odpočinek a Z je držet jazyk za zuby.
Thomas Dewar
Cesta k úspěchu je vroubena ženami, které postrkují své muže kupředu.
Calvin Coolidge
Nic na světě nemůže nahradit vytrvalost. Nenahradí ji ani talent; nic není běžnější než neúspěšný člověk s talentem. Ani genialita; nedoceněný génius je téměř příslovečný. Pouze vytrvalost a odhodlání jsou všemocné.
Celé tajemství mého úspěchu spočívá v tom, že jsem si osvojil několik prostých pravd o lidské povaze.
Paul Brunton
Má-li se mysl úspěšně zabývat hledáním pravdy, musí být nejdříve bez pout a potom bez předsudků.
Aischylos
Úspěšný člověk je v očích lidí oheň.
George Abbot
Obecně řečeno, úspěch odhalí nejhorší vlastnosti, zatímco pád ty nejlepší.
Voltaire
Tajemství úspěchu je mlčet o tom, co nevíte.
Půjdu tak daleko jak jen to bude možné. Mám málo paliva a vody, ale v tomto ovzduší úspěchu vojáci nežádají pití a dokonce ani spánek. Chtějí pouze jít dál. Nyní dosáhnu El Alameinu, ale cíly jsou Alexandrie, Káhira, údolí Nilu... Pokud bude tanková armáda schopna projít úžinou u El Alameinu, čemuž věřím, 30. června budeme v Káhiře. Počkám tam na vás, tam si budeme moct promluvit ve větším pohodlí. (26. června 1942, Sidi Barrani, rozhovor s Kesselringem a Cavallerem, zaznamenaný Rommelovým pobočníkem)Napoleon Bonaparte
Člověk sám nemá přátele, jen jeho úspěch je má.
Patricie Holečková
Tajemství úspěšné kariéry spočívá ve schopnosti vyřešit veškeré problémy, kterým jsme mohli předejít.
Benedikt XVI.
V době největšího úspěchu se Evropa stává vnitřně prázdnou, je paralyzována ohrožující krizí, která ohrožuje její zdraví, je závislá na transplantacích.
Süleyman I.
Život je škola, v ktorej neúspech je lepším učiteľom ako úspech.
Najväčšie, ľudsky povedané "úspechy" sa dosahujú až za hranicami toho, čo je našou povinnosťou.
Abraham Lincoln
Nemusím vyhrať za každú cenu, ale musím žiť v pravde. Nemusím mať úspech za každú cenu, ale musím sa správať podľa svojich zásad.
Stephen Hawking
Nech je život akokoľvek zlý, vždy jestvuje niečo, čo môžete robiť a dosiahnuť v tom úspech. Kým je život, ostáva nádej.
Robert Fico
Pod zodpovednosťou v politike rozumiem predovšetkým stanovenie si reálnych cieľov. Na ich dosiahnutie však treba použiť legitímne prostriedky. ...politik musí prijímať osobnú politickú zodpovednosť za úspech alebo neúspech.
Albert Einstein
Moje ideály, ktoré mi vždy žiarili na cestu a znova a znova ma napĺňali radostnou odvahou žiť, boli láskavosť, krása, a pravda... Prázdne ciele ľudského úsilia - majetok, povrchný úspech, prepych - sa mi vždy videli opovrhnutiahodné.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt