Pátek, 08. prosinec 2023 | Svátek má Květoslava Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ambrose Bierce (1842 – 1914)


Americký publicista a prozaik.
1 2 3 Další
Ambrose Bierce
Krása je moc, kterou žena okouzluje milence, a děsí manžela.Bierce citáty
Štěstí je příjemný duševní stav, dostavující se, přemýšlíme-li o neštěstí druhých.
Bierce
Žebrák je člověk, který spoléhal na pomoc přátel.
Bierce Ambrose citáty
Láska je dočasné pominutí mysli, které se léčí manželstvím.
Bierce Ambrose
Dětství je období lidského života uprostřed mezi idiotstvím nemluvněte a pošetilostí mládí - vzdaluje vás od hříchů dospělosti a od výčitek svědomí stáří.
Ambrose Bierce citáty
Podává-li vám přítel obě ruce, můžete být klidný, neboť je máte obě na očích.
Ambrose Bierce
Barometr je důmyslný přístroj, který nám ukazuje, jaké máme právě počasí.
Bierce Ambrose citáty
Žebrák: člověk, který spoléhal na pomoc přátel.
Bierce
Útěcha - vědomí, že lepší člověk je nešťastnější než my.
Bierce Ambrose
Housle jsou nástroj k týrání lidských uší tím způsobem, že třeme koňským ohonem o ovčí střeva.
Ambrose Bierce
Politika je rvačka kvůli zájmům, maskovaná jako zápolení kvůli zásadám.Ambrose Bierce citáty
Savci - skupina obratlovců, jejichž samice v přírodním stavu kojí svá mláďata, ale když jsou civilizované a osvícené, opatřují si kojnou nebo láhev.
Ambrose Bierce
Hranice je imaginární čára, oddělující imaginární práva jednoho národa od imaginárních práv jiného.
Bierce citáty
Bacchus: šikovný bůh, kterého si vymysleli staří Řekové k ospravedlnění opilství.
Bierce Ambrose
Pesimismus je filosofie, k níž člověka přivádí pohled na skličující početní převahu optimistů s jejich děsivou nadějí a ohyzdným úsměvem.
Bierce Ambrose citáty
Tanec: Skákání při veselé hudbě obvykle s rukou na ženě nebo dceři našeho bližního. Je mnoho druhů tance, ale všechny ty, které vyžadují účast obou pohlaví, mají společnou charakteristiku: jsou očividně nevinné a vroucně milované neřestníky.
Ambrose Bierce
Manželství je společenstvím jednoho vládce, jedné vládkyně a dvou nevolníků, což úhrnem činí dvě osoby.
Ambrose Bierce citáty
Pohroma je neštěstí, které potká nás; štěstí, které potká druhé.
Ambrose Bierce
Kritik je člověk, který se chlubí tím, že je nesnadné ho uspokojit, protože nikdo se ho uspokojit nesnaží.
Bierce Ambrose
Dobrá rada je nejpoužívanější mincí.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt