Neděle, 26. květen 2024 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Karel Havlíček Borovský (1821 – 1856)


Český novinář, básník a satirik.
Karel Havlíček Borovský
Tak to chodí na tom světě
každou chvíli jinák,
dneska ctí tě za svatého,
zítra budeš sviňák.Borovský citáty
Nechoď, Vašku, s pány na led,
mnohý příklad známe,
že pán sklouzne
a sedlák si za něj nohy zláme.
Borovský
Kdo si nechce hubu spálit, musí mlčet nebo chválit.
Na kříž reformátora, byla methoda stará, dnes však svět pověsí spíš na reformátora kříž.
Borovský Karel Havlíček
V nouzi dá ti radu každý dobrý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel.
Odjakživa jsem byl nepřítelem marného naříkání a kvílení, přesvědčen jsa, že jenom pilná práce a snažení kupředu pomůže.
Karel Havlíček Borovský
Nepišme pouze proto, aby nám příbývalo knih, hleďme každou knihou důkladně zakrýti nějakou mezeru v naší literatuře.
Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu nalezl.
Borovský
Prospěšná bývá rada jen v jednom případě. V jakém? Když jde Pokora k Moudrosti na radu.
Borovský Karel Havlíček
Jsou kupříkladu vlády, které se proti rozličným svým provinciím zcela jinak chovají, a sice tím spravedlivěji a šetrněji, čím probuzenější je národ, čím důrazněji jeví touhu po svobodě. Čím více se národ podrobuje ve všem do libovůle vlády, tím nešetrněji se s ním nakládá.
Karel Havlíček Borovský
Poctivému hrozí jenom hlad,zloději zas jenom šibenice. Český literát má trampot více, jemu hrozí hlad i šibenice.Každého to mistra hněte, jiný-li se do řemesla plete.
Karel Havlíček Borovský
Nečinně se chovat, je nazpět jít.
Borovský citáty
Když milovat, tak milovat celou duší, celým srdcem, jen nic polovičatého.
Borovský Karel Havlíček
Kdo sám v sebe doufá, ten nejlepší podporu naleznul.
Česká hlava stěnu prorazí: to je moje naděje a víra.
Karel Havlíček Borovský
Kdo v sebe doufá, ten našel nejlepší oporu.
Uznáváme jen dvojí náboženství, totiž to pravé a nepravé, pravdivé a falešné. Pravým náboženstvím jmenujeme to, které mu ten, kdo je veřejně před světem vzývá, také skutečně v srdci svém tajně věří; nepravé náboženství, čili falešné jest každé, které se jen před světem ukazuje, v srdci však nevěří… Jsouť v náboženství věci, které jsou předmětem jen vnitřního srdečného tušení člověka, jsouť zase jiné, které sahají hluboce do občanského veřejného života a mají veliký vliv na praktický život.
Karel Havlíček Borovský
Chceš-li dodělat se vezdejšího chleba, bývej hloupým, kde je toho třeba.
Borovský Karel Havlíček
Každý je demokrat, když jde o někoho vyššího, než on jest, a každý je aristokrat vedle nižšího. Ta pravá demokracie však neleží v tom, abychom se rovnali vyšším, což lehké jest, nýbrž abychom se nevypínali nad nižší, než jsme sami; každý musí začít s demokracií sám u sebe a pak to půjde.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt