Čtvrtek, 28. září 2023 | Svátek má Václav Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Richard Bach


Americký spisovatel. Proslavil se především bestsellerem Jonathan Livingston Racek z roku 1972 a filmem, který byl na jeho náměty natočen. V jeho knihách se také objevuje jeho obliba k letectví a dokonce i létání v metafoře. Letectví je jeho koníčkem od 17 let.
 
Richard Bach
Uvědom si, odkud jsi přišel, kam jdeš a především, proč jsi vytvořil ten zmatek, do kterého ses dostal.Bach citáty
Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla dána síla jej splnit.
Bach
Neexistuje takový problém, který by pro tebe ve svých rukou neměl dar.
Vyhledáváš problémy, neboť potřebuješ jejich dary.
Bach Richard citáty
Jestliže tvoje štěstí závisí na tom, co dělá někdo druhej, pak máš, myslím, problém!
Bach Richard
Pouto, jež spojuje tvou skutečnou rodinu, není v krvi, ale ve vzájemné úctě a radosti vašich životů. Málokdy vyrostou členové jedné rodiny pod jednou střechou.
Richard Bach citáty
Nikdy Ti není dáno přání, aniž by Ti současně nebyla dána síla jej splnit.
Možná však pro to budeš muset těžce pracovat.
Richard Bach
Toto je test na zjištění, zda je tvé poslání na zemi u konce : Jsi-li naživu, pak není!
Bach Richard citáty
Ctnostná žena má v srdci o jedno vlákénko více nebo méně než jiné: buď je hloupá, nebo vznešená.
Bach
Neexistuje něco jako nespravedlnost; vím, že žijeme naše životy, abychom se učili a bavili. Přitahujeme si k sobě problémy, abychom si na nich zkoušeli své síly... Kdybych neměl tyto problémy, měl bych jiné, které by představovaly stejnou výzvu.
Bach Richard
Obhajuj hranice svých možností a opravdu se jimi stanou.
Richard Bach
K tomu, abys žil svobodně a šťastně, musíš obětovat nudu. Není to vždy snadná oběť.Richard Bach citáty
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
Konat znamená demonstrovat, že to to víš.
Učit druhé znamená připomínat jim, že to vědí stejně dobře jako ty.
Všichni jste zároveň žáci, praktikanti a učitelé.
Richard Bach
Učení je zjišťování toho, co už víme. Činy jsou důkazem toho, že to víme. Vyučování je připomínání ostatním, že to vědí stejně dobře jako my. Všichni máme co učit, uskutečňovat a vyučovat.
Bach citáty
Láska a svoboda znamenají konec strachu a otrokářství.
Bach Richard
Sebevědomí, láska a těžká práce tě mohou osvobodit i z chudoby a beznaděje.
Bach Richard citáty
Neexistuje takový problém, který by pro tebe ve svých rukou neměl dar.
Richard Bach
Učit se znamená objevovat to, co už víš.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt