Pondělí, 21. leden 2019 | Svátek má Běla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o žárlivosti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žárlivec nesnese pomyšlení, že by se jeho sok mohl těšit týmž štěstím jako on.Sigmund Freud
Žárlivost je podobně jako zármutek jednou z emocí, které lze označit za normální.
Rollo May
Spíše než na někoho žárlit měli bychom svou pozornost směřovat k sobě samým a zpytovat, proč si svého já tak povážlivě málo vážíme.
Šalamoun
Silná jako smrt je láska, neúprosná jako hrob žárlivost.
Valentina Stýblová
Chápu, že je možné ze žárlivosti zabít, sám sebe zničit, oddat se alkoholu, dělat cokoliv, jen ne nečinně čekat a snažit se zapomenout.
Žárlivost, to je umění působit sobě více zla než druhým.
Henry Wadsworth Longfellow
Žárlivost má kořeny spíš v egoismu než v lásce.
Eugéne Delacroix
Každá láska je vlastně velké sobectví. Dokladem toho sobectví je její tajemství a její žárlivost.
Jaromír John
Žárlivý dovede i z mlhy nad jezerem vytvořit si skálopevný důkaz bezpečné viny.
Klement Maria Hofbauer
Žárlivost je nenávist pod masou lásky.
Žárlivost může být dobrá i zlá a záleží nikoliv na tom, co cítíme, ale co děláme, a jak se naše pocity projevují v našem chování.Žárlivost se rodí z láskou, ale ne vždycky s ní umírá.
Luc de Clapiers Vauvenargues
Největší ctnosti vzbuzují největší žárlivost. Veliká ušlechtilost má za následek ten nejhorší nevděk. Je příliš namáhavé být spravedlivý vůči tak vynikajícím zásluhám.
Anatole France
Žárlivost je ctnost, která chrání demokracie před tyrany.
Osho
Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?
Já nejsem žárlivá - ale nepochopím, co na ní vidí!
Žárlivost je saň, která se krmí nejistotou a pase pořád po nových soustech neklidu a trápení. Jakmile jí dáme jistotu, buď umře hlady nebo nás v zuřivosti rozsápá.
Ezop
Žárlivost je štěkání psa, které láká zloděje.
John Gay
Žárlivé ženy nám vnukají myšlenky na něco, co by nás jinak ani nenapadlo.
Richard Aldington
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt