Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Immanuel Kant (1724 – 1804)


Pruský filozof, jenž je považován za jednoho z nejvýznamnějších evropských myslitelů, posledního z představitelů osvícenství, který ovlivnil pozdější romantické a idealistické filozofy 19. století.
1 2 3 Další
Immanuel Kant
Muž je žárlivý když miluje, žena i když nemiluje.Kant citáty
Láska je krásná jen pro toho, kdo ji bere vážně.
Kant
I ta nejupřímnější žena skrývá na dně svého srdce nějaké tajemství.
Kant Immanuel citáty
Být vyvracen není nebezpečné, být nepochopen ano...
Kant Immanuel
Muže je snadné prohlédnout, žena své tajemství nevyzradí.
Immanuel Kant citáty
Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
Immanuel Kant
Génius rychleji dospívá k obecné idei než k jednotlivým pojmům.
Kant Immanuel citáty
Se ženami je to jako s gramatikou, je mnoho více výjimek, než pravidel.
Kant
Lékaří si myslí, kdovíjak pomohli nemocnému, když dali chorobě vhodné jméno.
Kant Immanuel
Nedospělost je neschopnost užívat svého rozumu bez cizího vedení.
Immanuel Kant
Rozvažování znamená působení v temnotách; nevědomí je porodní bábou myšlenek.Immanuel Kant citáty
Metafysika má pro vlastní účely svého zkoumání jen tři ideje: Boha, svobodu a nesmrtelnost. Všechno, čím se tato věda jinak zabývá, jí slouží jen jako prostředek, aby k těmto idejím a jejich skutečnosti dospěla. Nepotřebuje je kvůli přírodní vědě, nýbrž aby přírodu přesáhla. Kritika čistého rozumu B 395, AA III.260.
Immanuel Kant
Člověku, který si zlomil nohu, můžeme jeho neštěstí ulehčit tím, že ho přesvědčíme, jak snadno si mohl zlámat vaz. Anthropologie, AA VII.239.
Kant citáty
Jednej tak, abys používal lidství jak ve své osobě, tak i v osobě každého druhého vždy zároveň jako účel a nikdy pouze jako prostředek. Základy metafyziky mravů B 66, Praha 1992, str. 91.
Kant Immanuel
Všechno, co víme, pochází ze zkušenosti.
Kant Immanuel citáty
Postupuj podle takových zásad, u nichž bys mohl jednoznačně žádat, aby se staly všeobecnými zákony.
Immanuel Kant
(Filosofie zahrnuje) principy rozumového poznání věcí prostřednoctvím pojmů. Kritika soudnosti, Úvod, AA V.171.
Immanuel Kant citáty
Pole filosofie v tomto světoobčanském významu lze převést na následující otázky:
Immanuel Kant
Co mohu vědět?
Kant Immanuel
Co mám činit?
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt