Úterý, 05. březen 2024 | Svátek má Kazimír Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o žárlivosti - 100 úžasných citátů


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Žárlivost není velká láska, ale nedostatek úcty k sobě.Richard Aldington
Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
Friedrich von Bodenstedt
Je těžké vyhnout se žárlivosti, jestli toho druhého milujeme více než sebe.
Marcel Achard
Muži žárlí na své předchůdce, ženy žárlí na ty, co přijdou po nich.
Henri Frédéric Amiel
Žárlivost je hrozná vášeň; podobá se lásce, je však jejím pravým opakem; nechce dobro milovaného, nýbrž jeho závislost a svoje vítězství nad ním.
Muž je žárlivý když miluje, žena i když nemiluje.
Miroslav Plzák
Žárlivost je nejspolehlivější motor nevěry.
Jorge Amado
Žárlivci jsou nesnesitelní, protože žárlí, a nebezpeční, protože se mstí.
A. P. Herbert
Já nejsem žárlivá - ale nepochopím, co na ní vidí!
Romain Rolland
Velká láska může trvat celý život, ale přitom celý život nevyplní. Doživotní spojení dvou lidí se nesmí stát vzájemnými okovy, jež se ani čas od času neuvolní. Je třeba, aby každý, místo aby žárlil na svobodu svého druha, byl šťasten, může-li mu k ní pomoci.
Osho | Citáty o žárlivosti
Láska je choulostivá věc. Představte si všechen ten hněv, nenávist, majetnictví a žárlivost: jak jen může láska přežít?Miguel de Cervantes
Žárlivost nikdy neponechá rozumu tolik volnosti, aby viděl věci tak, jak skutečně jsou.
Rollo May
Spíše než na někoho žárlit měli bychom svou pozornost směřovat k sobě samým a zpytovat, proč si svého já tak povážlivě málo vážíme.
Marcel Achard
Muži většinou žárlí na své předchůdce, zatímco ženy žárlí na své nástupkyně.
William Blake
Odpuštění je větším důkazem lásky než žárlivost.
Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
Žárlivost je saň, která se krmí nejistotou a pase pořád po nových soustech neklidu a trápení. Jakmile jí dáme jistotu, buď umře hlady nebo nás v zuřivosti rozsápá.
Žárlivostí chceme mnohdy sami sobě ospravedlnit vlastní nevěru.
Anatole France
Pravému žárlivci je všecko příčinou podezření, všecko je předmětem neklidu. Žena ho uhrazuje už jenom tím, že žije a dýchá. Děsí se těch úkonů vnitřního života, těch různých tělesných i duševních hnutí, které činí z ženy bytost od něho odlišnou, nezávislou, pudovou, dvojsmyslnou a často nepochopitelnou. Trpí tím, že kvete sama ze sebe jako krásná rostlina, aniž může nějaká milostná moc zadržet a uchopit to vše, co šíří do světa vonného v této pohnuté chvíli, která je mládí a život.
René Clair
Nejšťastnější je taková láska, pro niž člověk nemá důvod žárlit.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt