Úterý, 21. květen 2024 | Svátek má Monika Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Aurelius (121 – 180)


Římský císař a filozof.
1 2 3 Další
Marcus Aurelius
Život se podobá zápasu. Musíš pevně stát a bez zakolísání přijímat nečekané rány.Aurelius citáty
Náš život je takový jakým ho učiní naše myšlenky.
Aurelius
Pamatuj, že nikdo neztrácí žádný jiný život než ten, který teď žije, ani nežije žádný jiný život než ten, který nyní ztrácí.
Aurelius Marcus citáty
Vesmír je změna; náš život je takový, jaký ho udělají naše myšlenky.
Aurelius Marcus
Všechno, čeho si přeješ dosáhnout postupem času, můžeš mít už nyní, nebudeš-li to sám sobě odpírat.
Marcus Aurelius citáty
Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.
Marcus Aurelius
Jsi-li něčím nesmírně roztrpčen nebo zkrušen, pak se rozpomeň, že lidský život je mžik a že všichni co nevidět odejdeme.
Aurelius Marcus citáty
Změň vztah k věcem, které tě znepokojují, a budeš mít od nich pokoj.
Aurelius
Štěstí tvého života záleží na druhu tvých myšlenek.
Aurelius Marcus
Rozumný jedinec by se neměl bát smrti, neboť jde o přirozenou životní událost.
Marcus Aurelius
Větev uříznutá od ostatních větví je nutně uříznuta i od celého stromu. Tak i člověk, rozejde-li se s druhými, odpadá tím od celé společnosti.Marcus Aurelius citáty
Čas je cosi jako řeka událostí a dravý proud. Neboť sotvaže se co objeví, už to uchvátí a už přináší něco jiného, co také odnese.
Marcus Aurelius
Přestaň už vykládat o tom, jaký asi má být dobrý člověk. Raději už jím buď!
Aurelius citáty
Smrt se nám celý život směje. Proč bychom se my nemohli smát jí.
Aurelius Marcus
Kde člověk upadl, tam musí vstát, aby se opět dostal nahoru.
Aurelius Marcus citáty
Chválou se nic nestává ani horším, ani lepším.
Marcus Aurelius
Minulost není pro mne ničím, budoucnost se mne ještě nedotýká.
Marcus Aurelius citáty
Buď jen pevný útes, o který se jedna za druhou tříští vlny života.
Marcus Aurelius
Všude tam, kde lze žít, lze žít dobře.
Aurelius Marcus
V životě člověka je jeho čas jen okamžik. Vše, co jest tělo, je plynoucí voda, a vše, co jest jeho duše, jen sny a páry.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt