Pondělí, 04. prosinec 2023 | Svátek má Barbora Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Augustín (354 – 430)


Alžírsky teológ a filozof.
Augustín
Človek je taký aké sú jeho lásky.Augustín citáty
Kde je láska, tam niet starostí. A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.
Augustín
Rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a Boh dá, aby si to dokázal.
Augustín citáty
Biblia nás učí ako sa ide do neba, nie o tom ako je nebo postavené.
Augustín
Byť kresťanom znamená: byť pútnikom až do príchodu do Otcovho domu.
Augustín citáty
Čo prospeje žiť dobre tomu, komu nie je dané žiť večne? [Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere? (lat.)]
Augustín
Miluj a potom môžeš konať, čo chceš.
Augustín citáty
Nad nikým sa nesmie zúfať, dokiaľ žije.
Augustín
Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život.
Augustín
Pri láske vôľa milujúceho je zjednotená s vôľou milovaného.
Augustín
Stvoril si nás pre seba Pane a nespokojné je naše srdce, kým nespočinie v Tebe. [Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. (lat.)]Augustín citáty
Sv. Písma neprikazujú nič okrem lásky.
Augustín
Čím iným sú krajiny bez spravodlivosti, ak nie veľkým lúpežníctvom? Či lúpežnícke bandy nie sú malým kráľovstvom? Aj lúpežnícka banda sa riadi rozkazom svojho vodcu a podľa schváleného dohovoru sa delí o korisť.
Augustín citáty
Ak chápeš, to nie je Boh! [Si comprehendis, non est Deus! (lat.)]
Augustín
Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky.
Augustín citáty
Boh je nám bližšie ako mi sami sebe.
Augustín
Boha nemožno milovať bez lásky k blížnemu a blížnych nemožno milovať bez ľahostajnosti k sebe.
Augustín citáty
Boha zapiera iba ten, komu záleží na tom, aby neexistoval.
Augustín
Bremeno zákona Pán Boh nepoložil na tých, čo slúžili spravodlivosti, ale hriechu. Spravodlivý zákon dal nespravodlivým ľuďom, aby odhalil ich hriechy, nie odstránil. Veď hriechy neodstraňuje nič, iba milosť viery činná skrze lásku.
Augustín
Cnosť je láska k tomu, čo je treba milovať.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt