Neděle, 25. červenec 2021 | Svátek má Jakub Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Marcus Aurelius (121 – 180)


Římský císař a filozof.
1 2 3 4 Další
Marcus Aurelius
Přijímej skromně, zříkej se bez reptání.Aurelius citáty
Kdo hřeší, na sobě hřeší, kdo ubližuje, sobě ubližuje, neboť sebe sama dělá špatným.
Aurelius
Zpozoroval-li jsi u někoho omyl, oprav ho mírně a ukaž mu, v čem se zmýlil. Neposlechne-li tebe, viň pouze sebe sama, nebo, a toť ještě lépe, nikoho neviň, ale buď mírný.
Aurelius Marcus citáty
Svět je kapkou bláta visící v nekonečnu a člověk je zvíře, které udělalo kariéru.
Aurelius Marcus
Nauč se pozorně poslouchat, co říká druhý, a ze všech sil usiluj vcítit se v myšlení mluvícího.
Marcus Aurelius citáty
Smrt: odpočinout si od smyslových rozporů, od záchvěvů chtíčů, od trmácení rozumu a od sloužení tělu.
Marcus Aurelius
Bolest je živá představa o bolesti. Donuťte vůli, abyste změnili tu představu, odvrhněte ji, přestaňte si stěžovat a bolest zmizí.
Aurelius Marcus citáty
Konáš-li svou povinnost, budiž ti lhostejné, zdali přitom strádáš zimou či vedrem, zda-li jsi ospalý či dost vyspalý, zdali tě zahrnují hanbou či chválou a zdali umíráš či konáš něco jiného. Neboť také umírání je jeden z našich životních úkolů, proto postačí také v této věci dobře splnit svou povinnost.
Aurelius
Pohrdá mnou někdo? Jeho věc. Moje věc je, abych nebyl přistižen, že činím nebo mluvím něco hodného opovržení.
Aurelius Marcus
Vidíš-li věci jak jsou tady a teď, viděl jsi všechno, co se stalo od věčnosti. Všechny věci jsou vzájemně provázány jednotou.
Marcus Aurelius
Často jsem litoval svých slov, ale nikdy svého mlčení.Marcus Aurelius citáty
Těžší jsou činy spáchané z popudu chtíčů než z hněvu.
Marcus Aurelius
Jen jedna věc je cenná na světě - aby člověk strávil život v pravdě a spravedlnosti.
Aurelius citáty
Sám vzpřímen, nikoli vzpřimován!
Aurelius Marcus
Prijímaj skromne, zriekaj sa bez reptania.
Aurelius Marcus citáty
Buďto v tomto světě žiješ, a už sis tedy zvykl; nebo odtud odcházíš, a to jsi právě chtěl; anebo umíráš, a máš doslouženo. Nic čtvrtého není; nuže tedy - buď dobré mysli!
Marcus Aurelius
Vyhlaď domněnky, zadrž chtíče, udus žádosti a rozumu dopřej vlády nad sebou.
Marcus Aurelius citáty
Dobře činit a sklízet hanu, toť úděl královský.
Marcus Aurelius
Uč se chtít, ne aby se věci přizpůsobovaly tvým přáním, nýbrž aby se tvá přání přizpůsobovala věcem.
Aurelius Marcus
Trvání lidského života je bod, jeho podstata - neustálé proudění, smyslové vnímání je kalné, složení celého těla je náchylné k rozkladu, duše - čarovný kruh, náš osud - záhada, naše pověst - plod libovůle.
1 2 3 4 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt