Pátek, 29. září 2023 | Svátek má Michal Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Augustinus (354 – 430)


Též sv. Augustin nebo Augustin z Hippo, byl biskup, svatý katolické církve, jehož svátek připadá na 28. srpna. Augustinus je jeden z nejvýznamnějších raně křesťanských filozofů a teologů, představitel latinské patristiky.
Augustinus
Deum et animam scire cupio; nihil aliud. - Toužím poznat Boha a duši, jinak nic.Augustinus citáty
Kdo touží být šťastný, musí si obstarat to, co mu žádný osud nemůže ukrást.
Augustinus
Jen láska zná umění jiné obdarovávat a přitom sama bohatnout.
Augustinus citáty
Dilige et quod vis fac. - Miluj a dělej, co chceš.
Augustinus
Trpělivost je společníkem moudrosti.
Augustinus citáty
Tak často slyšíme, jak lidé říkají: "Zlé časy, svízelná doba." Žijme dobře, pak bude i naše doba dobrá. My jsme ta doba. Jací jsme my, taková je doba.
Augustinus
Fecisti nos ad Te et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. - Stvořil jsi nás pro sebe, a neklidné je naše srdce, dokud nespočine v Tobě.
Augustinus citáty
Kdo nedovolí pravdě, aby nad ním zvítězila, dovolí to omylu.
Augustinus
Quid prodest bene vivere cui non datur semper vivere? - Co prospěje dobře žít tomu, komu není dáno žit věčně?
Augustinus
Roma locuta est, causa finita Est. - Řím promluvil, případ byl uzavřen.
Augustinus
Si comprehendis, non est Deus. - Když chápeš, není Bůh.Augustinus citáty
I když násilí v obraně vždy bude v očích lidí pevných zásad smutnou nezbytností, mnohem horší by bylo, kdyby pachatelé zla vládli spravedlivým.
Augustinus
Bis orat qui corde canit. - Dvakrát se modlí, kdo ze srdce zpívá.
Augustinus citáty
Credo quia absurdum est. - Věřím, protože je to nesmyslné.
Augustinus
Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku.
Augustinus citáty
Zajišťování pohřbu, vybavování hrobů, honosnost tryzen - to vše je spíše utěšování živých než pomoc pro mrtvé.
Augustinus
Kdo se nenechá přemoci pravdou, bude přemožen omylem.
Augustinus citáty
Nejvíce se mi na mně líbí, že se sám sobě nelíbím.
Augustinus
K učení se toho, čeho je zapotřebí, se mi žádný věk nemůže zdát pozdní.
Augustinus
Zlý člověk škodí sobě samému víc než škodí jiným.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt