Pátek, 03. únor 2023 | Svátek má Blažej Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Avicenna (980 – 1037)


Středověký perský učenec, filozof, politik, básník, přírodovědec a lékař. Je považován za „otce moderní medicíny“ a za jednu z nejvýznamnějších postav arabské středověké filosofie.
Avicenna
Člověk, když dosáhne nějakého cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.Avicenna citáty
Cílem činnosti je dobro.
Avicenna
Logika je věda, užitek z ní je placen v hotových.
Avicenna citáty
Rozum je síla duše, schopná zmocnit se vědění.
Avicenna
Voda je jednoduchá substance, jejíž přirozeností je, že je studená, vlhká a průzračná.
Avicenna citáty
Hluboká řeka se nezkalí, když byl do ní hozen kámen, stejně tak člověk. Zlobí-li se pro urážky, není řekou, nýbrž kalužinou.
Avicenna
Člověk znovu a znovu pociťuje potřebu spojovat se sobě podobnými, dáti jim poznati svoje myšlenky, dovídat se o myšlenkách bližního. Pro reprodukci je mu nutno, aby žil ve společnosti. Osamění je mu osudné, zbavuje ho základních prostředků existence.
Avicenna citáty
Když přítel s nepřítelem mým se baví vesele, mně není třeba toho přítele!
Avicenna
Člověk, který dosáhne cíle, žádá si opět jiný cíl, aniž se zastaví na nějaké hranici a aniž kdy dospěje k nějakému konci.
Avicenna
Hvězda jest jednoduché kulovité těleso, jehož přirozené místo je sama sféra. Jeho úkolem je vydávat světlo. Nepodléhá ani vzniku, ani zániku a pohybuje se kolem středu, který leží mimo.
Avicenna
Děje tohoto světa jsou výsledkem tří faktorů: přirozenosti, lidské vůle a náhody.Avicenna citáty
Všechny záhady světa jsem uměl vysvětlit, od temna prachu země po zenit. Z pout myšlenek a klamů jsem se osvobodil. Záhadu smrti neumím rozuzlit!
Avicenna
Člověk je substance smrtelná, vyjadřující myšlenky řečí.
Avicenna citáty
Věda je spekulativní činnost, kterou se člověk snaží upevnit ve své duši základ všeho toho, co existuje, a také získat to, co je ne-zbytné pro vývoj jeho morální odpovědnosti.
Avicenna
Logika je věda, jejíž užitek je placen v hotových.
Avicenna citáty
Člověk je zvláště sváděn věcmi, které připomínají jiné, představují je, nebo napodobují.
Avicenna
Jednou rukou už pacient lékaři nezatleská.
Avicenna citáty
Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.
Avicenna
Pravá únava je únava z nevědomosti.
Avicenna
Zlo není opakem dobra, je jen jeho překážkou.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt