Středa, 06. prosinec 2023 | Svátek má Mikuláš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o světě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Chtěl jsem osvobodit ženu, ale poznal jsem, že z matek se stávají prostitutky. Chtěl jsem osvobodit lidi, zdecimované bídou a vysilující dřinou, ale poznal jsem, že světu chystám jen ještě horší otroky a utlačovatele. Chtěl jsem osvobodit mládež, ale ta, čím byla svobodnější, tím víc propadala neřestem: teď už nechci nic.Jean-Jacques Rousseau
Občanské sdružení je nejdobrovolnějším aktem na světě, neboť každý člověk se rodí svoboden a je svým vlastním pánem, a proto si ho nikdo pod jakoukoliv záminkou nemůže podřídit bez jeho souhlasu.
Sókratés
Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji! (Tento výrok Sókratés vyřkl na tržišti, kde byl pestrý výběr zboží. Lze ho pokládat za motto Kyniků.)
Harry S. Truman
Povinnost velkých zemí je sloužit a ne vládnout světu.
Henri Lefebvre
Naše nenávist k válečným veteránům byla nekonečná. (postoj Lefebvrevy generace k veteránům z 1. světové války)
Barack Obama | Citáty o světě
(válka v Iráku) bude neurčité délky, neurčité ceny a neurčitých následků, bez mezinárodní podpory jen rozdmýchá plameny na Středním východě a vyvolá v arabském světě to nejhorší, nikoli to nejlepší, a bude mít za následek zvýšení zbrojení Al-Kaidy. Jsem proti tupé a unáhlené válce, nejsem ale proti všem válkám. (řečeno ještě před začátkem invaze do Iráku)
Milan Rastislav Štefánik
Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamžik na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu.
Ronald Reagan
Politika je údajně druhé nejstarší řemeslo na světě. Občas si uvědomuji, že se v mnohém podobá tomu prvnímu.
Czesław Miłosz
Není na mě abych věděl všecho o nebi a o pekle. Ale na tomto světě existuje tolik špíny a hororu, proto pravda a dobro musí existovat někde jinde. A to znamená, že Bůh musí někde být.
Sigmund Freud
Každé hrající si dítě si počíná jako básník, když si vytváří jakýsi vlastní svět, nebo přesněji řečeno, když dává věcem svého světa nový, jemu vyhovující řád.
Láska je mnohem větší a odvážnější dobrodružství než plavba kolem světa.Henry David Thoreau
Opravdová podstata a jednoduchost života lidského v dobách prvotních měla v sobě alespoň tu přednost, že mohl žíti v přírodě stále jako host. Když se posilnil pokrmem a spánkem, pomýšlel na další cestu. Svět mu byl takřka stanem a on se buď províjel údolími, nebo procházel rovinami, zlézal horské vrcholy. Ale běda! Lidé se stali nástroji svých nástrojů. Člověk, který si beze všeho trhal ovoce, když měl hlad, se stal farmářem, a kdo si vybral za přístřeší strom, byl domácím pánem. My už nerozbíjíme své ležení jenom na noc, nýbrž usadili jsme se na zemi a zapomněli na nebesa. Přijali jsme křesťanství jenom jako zlepšený způsob zemědělství. Vystavěli jsme si pro život vezdejší rodinné obydlí a pro to, co přijde potom, rodinný hrob.
Horace Walpole
Svět připadá komický těm, kteří myslí, a tragický těm, kteří cítí.
François Mauriac
Četba jsou otevřené dveře do kouzelného světa.
Sri Chinmoy
Abys stvořil nový svět, každý den potřebuješ krásu motlitby a vznešenost meditace.
Neznámý autor | Citáty o světě
Moderní dívky chtějí vypadat trochu jako chlapci, proto nosí kalhoty. Zčásti však chtějí dokázat, že jsou dívky, a proto nosí přiléhavé svetry.
Jan Werich
Vždycky bylo, je, a já se domnívám, že i bude, na světě víc lidí hloupých a nevzdělaných, než chytrých a vzdělaných, i když chytrost a vzdělanost nejsou na sobě přímo závislé. Já znám mnoho vzdělaných hlupáků.
Neznámý autor
Svět je převrácený ať se na něj podíváš z kterékoliv strany.
Ján Pavol II.
Máte veľkú šancu dosiahnuť slobodu a plnosť života, a to nemožno sebeckým hľadaním vlastných výhod, ale len otvorením sa láske. Povolanie k láske je vaším základným povolaním. Ježiš vás volá k tejto ceste. Odpovedzte mu áno. Lež v cieli Kristovej lásky, prekročíte ponižujúce hranice sebectva, stanete sa budovateľmi Európy a nového Sveta.
Christian Friedrich Hebbel
Je nepředstavitelné, kolik je nutno na světě vynaložit důvtipu, abychom prokázali hloupost.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt