Čtvrtek, 13. prosinec 2018 | Svátek má Lucie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o tajemství - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Moje vědecká činnost není motivována ničím jiným než neodolatelnou touhou proniknout do tajemství přírody. Moje láska k poznávání a touha přispět ke zlepšení životních podmínek člověka jsou tak spjaty s mými vědeckými zájmy.J. B. Howell
Tajemství - to je příliš mnoho pro jednoho, tak akorát pro dva a příliš málo pro tři.
Mark Twain
Nejkrásnější ze všech tajemství je být géniem a vědět to jen sám.
William Shakespeare
Falešná tvář musí skrýt, co falešné srdce v sobě skrývá.
Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.
Umění je něco, co neprodáte tělem. Není třeba vypadat jako nejkrásnější dirigent světa, je potřeba vědět o vnitřních věcech, o mysteriu pravdy a kvality, je třeba odkrýt vnitřní tajemství.
Jonas Ridderstrale
S lidmi je třeba zacházet jako s dobrovolníky. Možná bychom měli požádat Armádu spásy nebo Červený kříž, aby se s námi podělily o svá tajemství.
John D. Rockefeller
Tajemství úspěchu je dělat obvyklé věci neobvykle dobře.
Benjamin Disraeli
Tajomstvom úspechu je účelná vytrvalosť.
Voltaire
Jedna z věcí, jež se v posledních stoletích namáhal lidský duch nalézti, je tajemství, jak dlužit více, než máme, a žít si při tom, jako bychom byli bez dluhů.
Správné slovo na správném místě - toť tajemství dobrého stylu.Peter Lippert
Nic není takovým tajemstvím jako láska.
Publilius Syrus
Za pláčem dědice je skrytý smích.
Jaromír John
Tajemství jak být šťastný je prosté: nemít potřeb a nespěchat.
Albert Schweitzer
Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.
Petronius | Citáty o tajemství
Spíš člověk v ústech žár a žhavý plamen snese, než tajemství by skryl.
Johann Wolfgang Goethe
Pravda své tajemství věčně brání, čím víc jí vzývám, tím méně ji znám.
Ľudia majú väčšinou - rovnako ako rastliny - skryté vlastnosti, ktoré sa objavujú iba náhodou.
M. Scott Peck
Duchovne vyspelí ľudia sú vďaka svojej sebadisciplíne, dokonalosti a láske neobyčajne výkonní, a preto sú povolaní slúžiť svetu, čo prijímajú, lebo sú osobami milujúcimi. Nutne potom získavajú obrovskú moc, i keď sú v očiach sveta často úplne obyčajní, pretože svoju moc používajú nenápadne alebo dokonca skryto. Viacmenej ju používajú - a značne - ba priam údesne pri tom trpia. Používať moc totiž znamená rozhodovať a prijímanie rozhodnutí je pri plnom vedomí zodpovednosti často neporovnateľne ťažšie, než vtedy, ak je obmedzené alebo otupelé, ako tomu pri väčšine rozhodnutí býva.
Homér
Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt