Středa, 20. únor 2019 | Svátek má Oldřich Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o tajemství - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Zdánlivě dobří skrývají své chyby před sebou i před ostatními, skutečně dobří je znají a přiznávají je.Hermann Hesse
Pokoj je najvyššia vedomosť a láska, je to uistenie, že si uvedomujem celú realitu na kraji všetkých hĺbok a priepastí. Pokoj je tajomstvo krásy a podstatná súčasť umenia.
Pablo Picasso
Tajemství umění spočívá v tom, že nehledáme, nýbrž nacházíme.
Anton Srholec
Choroba je dobrá vec. Je to príležitosť zamyslieť sa, pouvažovať o tajomstve smrti a uvedomiť si, že svet pôjde aj bez nás.
Gilbert Cesbron
Tajemství ženy tkví v tom, že je současně tak slabá a tak silná, tajemství muže - že je zároveň tak silný i tak slabý.
Tajemstvím je nikdy nemít prázdný náklaďák. Jestli někam vezeš limonádu, přivez zpátky vodu. [The secret is never to have an empty truck. If you take lemonade down somewhere, bring water back up.]
Otakar Matušek
Skutečné tajemství nemůže být vyzrazeno.
M. Scott Peck
Duchovne vyspelí ľudia sú vďaka svojej sebadisciplíne, dokonalosti a láske neobyčajne výkonní, a preto sú povolaní slúžiť svetu, čo prijímajú, lebo sú osobami milujúcimi. Nutne potom získavajú obrovskú moc, i keď sú v očiach sveta často úplne obyčajní, pretože svoju moc používajú nenápadne alebo dokonca skryto. Viacmenej ju používajú - a značne - ba priam údesne pri tom trpia. Používať moc totiž znamená rozhodovať a prijímanie rozhodnutí je pri plnom vedomí zodpovednosti často neporovnateľne ťažšie, než vtedy, ak je obmedzené alebo otupelé, ako tomu pri väčšine rozhodnutí býva.
Ludovico Ariosto
Chceš-li, aby ti pravda nezůstala skryta, obrať ji v její opak:
Chalíl Džibrán
Život je nekonečný rad príležitostí k učeniu a odkrývaniu jeho tajomstiev. Ani smrť nemôže tomu zabrániť, pretože so samotným životom tvorí jednotu.
Ty oči mě zaplavovaly zvláštním mocným zmatkem. Z těch neproniknutelných očí vycházelo nekonečné kouzlo, nyvé jako závan větříku, svůdné jako pohasínající obloha za šeříkových, růžových a modrých soumraků, trochu melancholické jako noc přicházejíc za nimi! Ty oči skrývají v sobě tajemství toho, co se zdá a neexistuje, co se může objevit v pohledu ženy a zapůsobit, že v nás vzklíčí láska.Oscar Wilde
Tajemství lásky je větší než tajemství smrti.
Samuel
Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí.
Chvála je obratná lichotka, skrytá a vybraná, a přináší uspokojení oběma stranám - jeden ji přijímá jako zasloužené ocenění svých hodnot, druhý ji udílí, aby bylo vidět, jak věci rozumí.
Quintus Horatius Flaccus
Neštěstí obvykle odhalí schopnost, a štěstí, to ji zas skrývá.
Svět skrývá hrozné drama vůle k životu, která se sobě rozštěpila. Jedna bytost prospívá na úkor druhé, jedna ničí druhou.
Neznámý autor
Ten, kdo skrývá své chyby, vystavuje se nebezpečí, že bude souzen podle cizích.
Karel Čapek
Není pravda, že ženy porušují tajemství, nýbrž pravdou jest, že je odevzdávají neporušeně dál, nechávajíce mu pel a krásu jeho tajnosti.
Lewis Carroll
Jedno z najhlbších tajomstiev života spočíva v tom, že len to, čo robíme pre druhých, má naozaj cenu.
Samuel
Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, jenž nám osud poskytuje.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt