Středa, 16. říjen 2019 | Svátek má Havel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o strachu - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nechť se nemodlím za úkryt před nebezpečím, ale za to, abych byl beze strachu, když nebezpečí přijde. Nechť neprosím o utišení mé bolesti, ale o srdce díky kterému bych ji zdolal.George Bernard Shaw
Udržel snad někdy strach muže před něčím, co opravdu chtěl? Nebo snad ženu?
Mary Wardová
Treba sa obávať iba toho, že budeme mať veľa strachu. (22.5.)
John Locke
Žádná strast není tak velká jako strach před ní.
Iveta Radičová
Fico má dvě tváře. Jednu v Bruselu a jednu doma. Nervozita a strašení občanů má stejnou příčinu. Vydal Slovensko na stejnou cestu, jakou podporuje. Proto podporuje půjčky, protože nám hrozí stejná situace.(o půjčkách EU zadluženým členským státům)
Jiří Švejda | Citáty o strachu
Poznání představuje konec strachu.
Statius
Bohy poprvé přivedl na svět strach.
Elbert Hubbard
Největší chyba, kterou v životě můžete udělat, je mít pořád strach, že nějakou uděláte.
Jan Werich
Odčinit nemůže nikdo nic. Mrtvého nevzbudíš, ztracená léta nevrátíš a probdělé noci strachu neobrátíš v sladký spánek bezstarostnosti.
Antisthenés z Athén
Pravda nesmí znát strach!
Osamocení každého z nás je logickým důsledkem morálního stavu veřejnosti a úspěšné demagogie vládních skupin - to je stav, ze kterého musíme vycházet a nikoliv před ním kapitulovat. Lidé potřebují především vzor k následování a ten jim mohou poskytnout pouze osamocení jedinci. Jenom tak je naděje, že se alespoň někteří z nich zbaví strachu, který jim brání v hájení osobních postojů. Roztříštěnost veřejnosti je cílem politické manipulace. Zastrašené a dezorientované lidi však nelze organizovat a sjednocovat. Organizace zbabělého houfu je bezcenná. Úkol veřejného odporu a opozice na sebe musí vzít každý jednotlivec. Zdroj: Týdeník Politika, 1991Arthur Hailey
Na patologii si chirurg nacvičuje operace beze strachu, že mu důvěřivý pacient zemře.
Odsouzenci k smrti dávají někdy najevo neohroženost a pohrdání, a ve skutečnosti je to jen strach postavit se tváří v tvář smrti - neohroženost a pohrdání znamená pro jejich mysl totéž co šátek přes jejich oči.
Niccolo Machiavelli
Láska a strach mohou jen těžko existovat pohromadě, ale pokud si máme vybrat , je mnohem bezpečnější být obávaný , než milovaný.
Publilius Syrus
Ach, velkým neštěstím je ve stálém strachu zestárnout.
Strach postrádá soudnost.
Jean Paul
Bázlivý člověk má strach před nebezpečím, je zbabělý v jeho průběhu a odvážný po něm.
Marcel Aymé
Nenechte se zastrašit dlouhými slovy. Všechny skutečně důležité věci jako život, smrt, hlad, strach, den, noc i láska mají krátké názvy.
Znát strach v celé jeho velikosti a hrůze není dopřáno zbabělcům.
Guy de Maupassant
Omamuje mě, svádí a já ztrácím klid, jdu za ní a děsím se. Bojím se jí jako pasti a toužím po ní jako po chlazeném nápoji, když mám žízeň. Podléhám jejímu kouzlu a blížím se k ní se strachem, jaký by měl muž podezíraný z toho, že je obratný zloděj. U ní cítím neodůvodnitelné nadšení nad její možnou nevinností a rozumově velmi odůvodnitelnou nedůvěru k neméně pravděpodobné zkaženosti. Cítím, že se stýkám s neobvyklým stvořením, nepodléhajícím přirozeným pravidlům, s vynikajícím nebo ohavným tvorem.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt