Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o spravedlnosti - 2. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nespravedlivost na jednom místě zeměkoule ohrožuje spravedlnost na celém světě.Thomas Dewar
Nenávist může být i spravedlivá, lhostejnost nikdy.
Noam Chomsky
Musí se zničit naděje, idealismus, solidaritu a starost o chudé a utlačované, nahradit tyto nebezpečné city sobeckým egoismem a všudypřítomným cynismem, takže oni se budou držet toho, že nespravedlivý a utlačovatelský řád je to nejlepší, čeho lze dosáhnout. Ve skutečnosti probíhá velká mezinárodní propagandistická kampaň takovým způsobem, že lidé - a zejména mladí lidi - jsou přesvědčování o tom, že právě toto by měli cítit, a že tak to cítit chtějí.
Edmund Halley
Až se roku 1758 kometa vrátí, nebude spravedlivé zapírat, že to byl Angličan, který tuto pravdu poprvé vyslovil.
Lidé někdy mluví o zvířecí krutosti, ale to je velká nespravedlnost a urážka zvířat. Zvíře nemůže být nikdy tak kruté jako člověk, tak umělecky kruté. Tygr jen trhá a hryže, to je vše, co svede. Nikdy ale nepřibije druhého člověka za uši, i kdyby toho byl schopen.
Není hrdinou ten, kdo není hrdinský ve spravedlnosti.
Jacob Wasser
Spravedlnost a láska byly původně sestrami. Za dnešní civilizace nejsou už ani vzdálené příbuzné.
Mark Twain
Vždycky buďte spravedliví. Tím se některým lidem zavděčíte, jiné ohromíte.
Sofoklés
Jenom čas ti zjeví muže spravedlivého, zlého však poznáš za jediný den.
John Ruskin
Moudrý má tři vlastnosti: že sám koná, co radí konati druhým, že nikdy nejedná proti spravedlnosti a že trpělivě snáší slabosti lidí kolem sebe.
Pamatuj si, že všude, kde nevládne spravedlnost, vládnou vášně úředníků, a lid změnil jen své okovy, nikoli svůj osud.Bolek Polívka
Já jsem soudce, ode mne spravedlnost nečekejte!
Oliver Goldsmith
Milovat své bližní jako sebe sama je spravedlnost. Ale milovat je více než sebe, to je pravá láska.
Anatole France
Být k ženám naprosto spravedlivý znamená svrchovatě jim křivdit.
Matthew Arnold
Právě to co se ti nelíbí, musíš milovat tím více, abys k tomu nebyl nespravedlivý a zůstal dobrým člověkem.
Reinkarnace je nejspravedlivějším náboženstvím. Každému, kdo se provinil proti zákonu lásky k bližnímu, dává v obnoveném pozemském životě možnost napravit to, v čem chyboval. Psychologie bude muset pohřbít mnohé staré a často velmi oblíbené teorie - a formulovat nové, ve kterých vědecky prokázaná reinkarnace zaujme klíčové místo.
Ježíš Kristus
Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20
František Palacký
Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a ... keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, ak zostáva nulou čo do mravnosti.
Josemaría Escrivá
Teraz sa vráť k spravodlivému životu! Neklam sám seba: "teraz" nie je ani príliš skoro... ani príliš neskoro.
Winston Churchill
Nesúhlasím s tým, že pes pri koryte má na to koryto konečné právo, aj keď pri ňom ležal veľmi dlho. Také právo neuznávam. Neuznávam napríklad, že sa stala nejaká veľká nespravodlivosť červeným americkým indiánom, alebo čiernym národom Austrálie. Nepripúšťam, že týmto ľuďom sa stalo niečo zlé, pretože silnejšia rasa, nadradená rasa, viac svetovo uvedomelá rasa, aby som tak povedal, prišla a zaujala ich miesto.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt