Pondělí, 04. prosinec 2023 | Svátek má Barbora Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Ježíš Kristus


Centrální osoba křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.
1 2 3 Další
Ježíš Kristus
Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. - 1 Jan 5, 12Kristus citáty
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu. (Dietrich Bonhoeffer)
Kristus
Ježíš na vás stále čeká v tichu. - Matka Tereza
Kristus Ježíš citáty
Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. - Jan 14, 6
Kristus Ježíš
Ježíš, ne Cézar. To je první přikázání lásky k bližnímu. - Tomáš Garrigue Masaryk
Ježíš Kristus citáty
Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. - Marek 7, 6
Ježíš Kristus
Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. - Tomáš Garrigue Masaryk
Kristus Ježíš citáty
V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. - 2 Kor 5, 19
Kristus
Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. - Lukáš 19, 10
Kristus Ježíš
Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo. - Zjevení 21, 6
Ježíš Kristus
Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.- Matouš 5, 20Ježíš Kristus citáty
Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - C. S. Lewis v knize K jádru křesťanství
Ježíš Kristus
Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. -Martin Luther King
Kristus citáty
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou.
Kristus Ježíš
Nejen chlebem je živ člověk.
Kristus Ježíš citáty
Od mládí jsem našel v Ježíši svého velkého bratra.- Martin Buber, židovský filozof (1878-1965)
Ježíš Kristus
Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepořebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. -Jan Hus-kázání
Ježíš Kristus citáty
Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. - Mahatmá Gándhí
Ježíš Kristus
Co by byla Evropa bez Krista. - Mahatmá Gándhí
Kristus Ježíš
Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. - Camillo Torres
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt