Neděle, 26. květen 2019 | Svátek má Filip Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o rodičích a dětech - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Je zapotřebí, aby otcové pochopili syny a poskyli jim prostředky, s nimiž mladí lidé budou s to realizovat sny svých otců.Ježíš Kristus
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
Friedrich Nietzsche
Ježiš hovoril svojim židom: "Zákon bol pre pacholkov, milujte Boha, ako ho milujem ja, ako jeho syn. Čo je nám božím synom po morálke."
Novalis
Zlatý věk je tam, kde jsou děti.
Oldřich Fišer
Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.
Lidé jsou jako malé děti. Nejvznešeněji se tváří, když mají plné kalhoty.
Anthony Burgess
Říkal tomu umělé dýchání, ale jak jsem nyní zjistila, budu s ním mít dítě.
Madeleine Albrightová
Ale kdepak, nezapomínejte, že jsem vychovala tři děti. (odpověď na otázku: "Paní velvyslankyně, vám nikdy s podobnými delegáty (islámští diplomaté - pozn. ed.) nedochází trpělivost?")
Titus Maccius Plautus
Chtějí-li mít rodiče čestné děti, musí být sami čestní.
William Faulkner
Lidé mají děti, aby jejich prostřednictvím napravili své chyby, které nadělali.
Jenom zvířata jsou lhostejná k tomu, kdo je jejich otcem. Pro děti člověka vzpomínka na otce, jistota, kdo jím je, je nedílnou částí jejich vlastní totožnosti. Tento "tržní eugenismus" je úděsná porážka lidského otcovství.Jan Amos Komenský
Na teba národ český a moravský, vlasti milá, zabudnúť nemôžem, ale teba pokladov svojich, kteréž mi bol zveril Pán, dedičom činím. Verím aj ja Bohu, že po prechode búrky hnevu, hriechy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda vecí tvojich k tebe sa zase navráti, ó lide český! A pre túto nádej teba dedičom činím všetkého toho, čo som koli po predkoch svojich zdedila: Vpred milosť k pravde Božej čistej, ktorú nám pred inými národmi prvé službou Majstra Jána Husa nášho ukazovati začal Pán. Druhé, porúčam tebe horlivou žiadosť k vyrozumívání vždy pre väčší a jasnejšiemu tej pravdy Božej, abys poznajúci Hospodina hojnejšie ho poznávati sa snažovala. A keďže náš Pán Písma svätá zpytovati rozkázal, odkazujem tebe za dedičstvo knihu Božie, Bibliu svätú. Tretia, porúčam obzvlášť tiež milosť (lásku) k cirkevnému poriadku a milostné tej disciplíne, kteráž medzi dieťaťom Božími byti má a musí. Štvrté, odovzdávam horlivosť k slúženie Pánovi Bohu ak slúženie jemu jedným ramenom. Piate, odovzdávam tebe tiež a synom tvojím snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdelanie milého nášho a ľúbostného otcovského jazyka. Šieste, odkazujem tebe mládeže lepšie, usilovnejší a zdárnější cvičenia, ako bývalo.
Jiří Dienstbier
…mně je od dětství vlastní sociální cítění. A to přitom jsem synem pana primáře. Vždycky jsem měl zájem na tom, abych nebyl jakési výjimečné dítě, které má výhody oproti někomu jinému. Říkal jsem, že mám sociální cítění ne proto, že jsem vybíral popelnice, ale proto, že jsem do nich házel svou svačinu, protože s celou třídou jsem se rozdělit nemohl… Neviditelný pes, 20. července 2007
Ježíš Kristus
Ježíš na vás stále čeká v tichu. - Matka Tereza
Krampol
Stínová tchýně - matka milenky.
Celé lidstvo žije v otroctví. Každá víra je otroctví; každé náboženství, každý kostel, každá synagoga, každý chrám není nic jiného než vězení s otevřenými dveřmi. Dveře jsou záměrně otevřené, aby ve vás vyvolaly iluzi, že nejste ve vězení.
Isokratés
Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.
Oswald Spengler
Co od doby ledové obývá Zemi, jsou lidé, ne ´národy´. Jejich osud je nejprve určen tím, že tělesný sled rodičů a dětí, souvislost krve, tvoří přirozené skupiny, které prozrazují zřetelný sklon zapustit kořeny v jedné krajině. I nomádské kmeny udržují své pohyby uvnitř jistých hranic. Tím je dáno trvání kosmicko-rostlinné stránky života, pobývání. To nazývám rasou.
Henry David Thoreau
Cožpak musíme vždy hleděti k tomu, abychom měli stále více a nemohli bychom se spokojit také někdy s málem?
Quintus Horatius Flaccus
Ctnost rodičů je velké věno.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt