Středa, 12. prosinec 2018 | Svátek má Simona Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o lži a pravdě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Rozumnější ustoupí. Smutná pravda. Na této pravdě se zakládá světovláda hlouposti.George Bernard Shaw
Poznám tri druhy klamstva: Malé klamstvo, veľké klamstvo a štatistika.
Karel Havlíček Borovský
Taškář je ten, kdo jiným něco za pravdu vydává, co sám nevěří.
William Whewell
Každé zlyhanie je krokom k úspechu. Každé zistenie toho, čo je nepravdivé nás navádza k tomu, čo je pravdivé: každý pokus vyčerpá kúsok pokušenia hriechu. Nielen tak; ale sotva nejaký pokus je úplným neúspechom; sotva nejaká teória, výsledok stálych myšlienok, je úplne nepravdivý; žiadne pokušenie hriechu nie je bez istého skrytého očarenia pochádzajúceho z pravdy.
Arthur Schnitzler
Každá válka začne bezvýznamnou záminkou, pokračuje oprávněnými důvody a skončí nelživější výmluvou.
Je sice pravda, že mnoho mužů nenalezne v manželství vždy to, v co doufali. Na druhé straně je však pravda, že je tam naštěstí zřídka čeká i to, co si zaslouží.
Jaromír John
Pravda je vždy impertinentní.
Jan Werich
Za pravdu se vždycky platí kopancem, to je mezinárodně uznávaná valuta.
Robert Louis Stevenson
Každý lže, když něco prodává.
Lucius Annaeus Seneca
Nevěřte, že se člověk může může stát šťastným neštěstím jiných.
Nejčistější víno nám nalévají ideologové: bez příměsi pravdy.Koos de la Rey
V láske, ktorá má byť trvalá, je najhorší prechod od lží k pravde.
André Brie
Nejvyšší pravdy jsou jednoduché a prosté.
Marcus Tullius Cicero
História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života a hlásateľom uplynulých čias.
Albert Einstein
Väčšina ľudí si myslí, že intelekt robí veľkého vedca. Nemajú pravdu. Robí to charakter.
Pravda je až u dna studny, která nevysychá.
Stefan Garzyňski
Lež je známkou a současně prohloubením odcizení.
Jeanne Moreauová
Ženy používají parfémy, protože nos lze oklamat snadněji než oko.
Nejlepší cesta, jak být oklamán: považovat se za chytřejšího než ostatní.
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt