Čtvrtek, 30. březen 2023 | Svátek má Arnošt Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Martin Luther (1483 – 1546)


Německý teolog, kazatel a reformátor, zakladatel protestantismu, autor řady duchovních, politických, pedagogických spisů, církevních písní a překladů. Jeho nejvýznamnějším dílem je překlad Bible do němčiny.
1 2 3 Další
Martin Luther
Hudba je nejlepší umění. Zahání smutek.Luther citáty
Víno je silné, král je silnější, ženy jsou ještě silnější, ale pravda je nejsilnější.
Luther
Křesťané by neměli být nazýváni mrtvými, ale spícími lidmi, a smrt by už neměla být nazývána smrtí, ale spánkem - hlubokým a bezesným.
Luther Martin citáty
Hudba je jedním z nejkrásnějších a nejnádhernějších darů božích. Je jedním z nejlepších umění. Noty oživují slova. Hudba zahání duchu smutek, jako bychom se dívali na krále Saula. Je nejlepší útěchou pro zarmoucené lidi, jí se srdce upokojí, občerství a osvěží.
Luther Martin
Být hříšník a silně hřešit, ale ještě pevněji věřit a radovat se v Kristu.
Martin Luther citáty
Člověk, který se modlí, je silnou zdí a pevností církve, je to velká křesťanská zbraň.
Martin Luther
Nepravda je jako sněhová koule: čím déle se valí, tím je větší.
Luther Martin citáty
Máme-li děti vychovávat, je třeba abychom se také stali dětmi.
Luther
Lidské srdce je podobno mlýnskému kameni. Nasypete-li pod něj pšenici, rozemílá ji v mouku, nenasypete-li, drtí sám sebe.
Luther Martin
Hrad přepevný je Pán Bůh náš.
Martin Luther
Medicína dělá lidi nemocnými, matematika smutnými a teologie hříšnými.Martin Luther citáty
Nikoho nemůžeš mít za přítele, s nímž jsi předtím nesnědl lžičku soli.
Martin Luther
Nepravda je jako sněhová koule: čím déle ji válí, tím je větší.
Luther citáty
Dvakrát týdně se svou paní oddávej se milování, stočtyřikrát v roční době neuškodí jí ani tobě.
Luther Martin
Ale děvka ďáblova, rozum, ta krásná běhna, přichází, a chce být chytrá, myslí si, že to, co říká, pochází z Ducha svatého; kdo nám pak pomůže? Ani právník či lékař, ani král či císař. Neboť je to největší děvka, kterou ďábel má. (poslední kázání ve Wittenbergu, 17. ledna 1546) (Aber des Tuefels Braut, Ratio, die shöne Metze, fähret herein, und will klug sein, und was sie saget, meinet sie, es sei der heilige Geist; wer will da helfen? Weder Jurist, Medicus, noch König oder Kaiser. Denn es ist die höchste Hure die der Teufel hat!)
Luther Martin citáty
Logika je ďáblova děvka.
Martin Luther
Otálení a chvat jsou dvě sice protichůdné, avšak neužitečné vlastnosti.
Martin Luther citáty
(Odpověď na otázku "Co dělal Bůh předtím, než stvořil svět?") Seděl v křoví a řezal pruty, aby dal na zadek těm, kdo kladou takové otázky.
Martin Luther
Pro nás se to nazývá a je to smrt, když zemřeme, ale pro Boha je to spánek - tak tichý, že tišší už být nemůže.
Luther Martin
Žádný omyl není tak velký, aby neměl své posluchače.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt