Pondělí, 17. červen 2024 | Svátek má Adolf Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Platón (427 – 347)


Řecký aristokrat a filosof. Dětství směl prožívat jako syn jedné z předních athénských rodin.
1 2 3 Další
Platón
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.Platón citáty
Přístup k moci by měl být zakázán těm, kteří jí milují.
Platón
V lásce získáváme největší blaženost, která kdy na světě byla.
Platón citáty
..nevědomí nefilosofují a netouží státi se moudrými; a neboť právě v tom záleží zlo nevědomosti, že člověk, který není krásný a dobrý ani moudrý, si o sobě myslí, že je takový. Tak nikdo kdo necítí svého nedostatku, netouží po tom, čeho nedostatku necítí.
Platón
Jen mrtví se dočkali konce války.
Platón citáty
Muž a žena jsou dvě poloviny, které spějí k tomu, aby vytvořily celek.
Platón
V péči o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
Platón citáty
Myšlení je řeč, kterou vede duše sama se sebou o zkoumaném předmětu.
Platón
Největší chybou lékařů je, že se snaží léčit tělo, aniž by léčili duši. Přitom tělo a duše jedno jsou. Nelze je léčit odděleně.
Platón
Demokracie - vláda lůzy - je podřízením rozumu vášni.
Platón
Láska je vážná duševní choroba.Platón citáty
Všechno co chceš, budeš mít. Nešťastníče!
Platón
Žena je muž, který byl potrestán.
Platón citáty
Starajíce se o štěstí druhých nacházíme své vlastní.
Platón
Jen mrtví viděli konec války; jen mrtví vědí co to znamená žít.
Platón citáty
Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filosofie než tento.
Platón
Filosofie je dobrá věc a politická činnost také, ale každá se vztahem k jinému předmětu; kdo má účast v obojím, je uprostřed, nemluví podstatné věci a je horší než obě dvě.
Platón citáty
Všechno dění má ten účel, aby bylo životu veškerenstva uskutečňováno šťastné bytí, takže se neděje kvůli tobě, nýbrž ty jsi pro ono veškerenstvo.
Platón
Moudří lidé mluví, protože mají co říci; hlupáci mluví, aby něco řekli.
Platón
Spravedlivý bude bičován, mučen, vržen do okovů, oslepen a přibit na kříž, aby si uvědomil, že není žádoucí chtít být spravedlivým, nýbrž jeviti se tak.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt