Pondělí, 20. květen 2024 | Svátek má Zbyšek Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Platón (427 – 347)


Řecký aristokrat a filosof. Dětství směl prožívat jako syn jedné z předních athénských rodin.
1 2 3 4 Další
Platón
Nikdo neví, co je smrt, a přece se jí všichni bojí, jako by uznávali, že je největším zlem, třeba je pro člověka největším dobrem.Platón citáty
Přemýšlením promlouvá duše sama se sebou.
Platón
Milující ztrácí jasnozřivost pohledu na předmět své lásky.
Platón citáty
Kdo se vzdělává jen tělesně, stává se příliš hrubým; kdo se omezuje na muzické vzdělání, stává se změkčilejším, než je mu prospěšno.
Platón
Každý, kdo se snaží být velikým, musí ukázat co velikost vyžaduje.
Platón citáty
Dobro je syntéza pravdy, krásy, sebestačnosti, dokonalosti a naplnenia.
Platón
Chlapci by sa mali zdržať vína do osemnástich rokov, lebo nie je dobré pridávať ohňu oheň.
Platón citáty
Kde niet rovnosti, priateľstvo netrvá dlho.
Platón
Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.
Platón
U nás nastalo jakoby jakési sucho v oboru moudrosti.
Platón
Nastala jakási špatná theatrokracie, vláda hlediště.Platón citáty
Celá příroda je sourodá a duše poznala všechny věci.
Platón
Člověk musí poznávat podle eidos, pojmového druhu, který pochází z mnoha vjemů a je rozumovým myšlením sbírán v jednotu.
Platón citáty
Když se ty jednotlivé věci, jména a výměry, názory a jiné smyslové vjemy vespolek o sebe třou, v laskavých posudcích jsouce opravovány a s nezávistivým užíváním otázek a odpovědí, tu konečně vyšlehne oheň poznání a rozumu o každé jednotlivé věci.
Platón
Kdo není schopen mít podíl studu a spravedlnosti, má být usmrcen jako nákaza obce.
Platón citáty
Raději trpět bezpráví nežli je činit.
Platón
Kdo platí pokutu, je zbavován špatnosti své duše.
Platón citáty
Vždyť soudce nesedí na soudě proto, aby dělal právo předmětem milosti, nýbrž aby je rozsuzoval.
Platón
Budeme-li to porovnávat a navzájem třít jedno o druhé, snad dosáhneme toho, že spravedlnost vyšlehne, jako když se třou dřeva.
Platón
Nemáme se tedy (...) tak mnoho starat o to, co o nás řekne množství, nýbrž co řekne odborník ve věcech spravedlivých a nespravedlivých, ten jeden a sama pravda.
1 2 3 4 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt