Čtvrtek, 07. prosinec 2023 | Svátek má Ambrož Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o knihách - 2. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Zdeňka Ortová | Citáty o knihách
Musíme přečíst hodně knih, abychom zjistili, o čem je život, a musíme hodně zažít, abychom přišli na to, že buď špatně žijeme, nebo jsme četli špatné knihy.Victor Hugo
K dobré knize je třeba dobrých čtenářů.
Honoré de Balzac
Květiny a knihy jsou pro mnoho lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.
Voltaire
S knihami je to jako s lidmi: jen velmi malý počet něco znamená a zbytek se ztrácí v množství.
Jan Sobotka
Na rozdíl od přátel si ode mne nepřátelé nepůjčují knihy ani peníze a neflirtují s mou ženou. Jsou to zkrátka sympatičtí lidé.
John Ruskin | Citáty o knihách
Knihy jsou lidem tím, čím perutě ptákům.
Abraham Lincoln
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Pavel Kosorin
Bible je 66 a víc knih pro 66 a víc roků.
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
Carlo Goldoni
Svet je nádherná kniha, ale nemá cenu pre toho, kto nevie čítať. [Il mondo ? un bel libro, ma poco serve a chi non lo sa leggere. (it)]
Stejně jako je lepší k pálení staré dřevo, k projížďce starý kůň, ke čtení stará kniha a k pití staré víno; je třeba si přát mít staré přátele.Jack Kerouac
Má práce, tak jako práce Proustova, sestává z jedné obrovské knihy, jenže já ji psal v běhu a ne na posteli nemocného.
Milan Kenda
Slabá kniha je jako slabá žena. Kdekdo se s ní vyspí.
Bohumil Hrabal
Pořádná knížka není pro to, aby čtenář líp usnul, ale vyskočil z postele a rovnou v podvlékačkách běžel panu spisovateli naplácat držku...
Miroslav Horníček
Knihy mají své osudy a své životy. A hynou nezájmem čtenářů. Nikdo by nevyslovil pochybnosti o Odysseji, ale jen málokdo ji ještě čte. Jestliže ještě nezahynula nezájmem čtenářů, je to zásluhou několika jedinců, kteří ji nesou dějinami, ve svých statečných srdcích a moudrých hlavách. Čeká! Čekám, až se mé srdce stane natolik statečným a moje hlava natolik moudrá, abych ji otevřel i já.
Aulus Gellius | Citáty o knihách
Knihy jsou němí učitelé.
Johann Wolfgang Goethe
Od té doby, co se knihy recenzují, je již nikdo nečte kromě recenzenta, a i ten je čte jentakta.
Erasmus Rotterdamský
Doma jsem tam, kde mám knihovnu.
Ivo Andrić
Z toho, co nebylo a nikdy nebude, vytvoří zruční spisovatelé nejkrásnější romány o tom, co je.
Frank Zappa
Já totiž jsem toho názoru, že dějiny naší doby se zachovávají přesněji na deskách, než v historických knihách.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt