Neděle, 21. duben 2019 | Svátek má Alexandra Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o čase - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lech Przeczek | Citáty o čase
Postupem času se stal skutečným odborníkem na převody. Převáděl cizí peníze na své bankovní konto.Miroslav Grebeníček
Tvrdím, že ti, kdo relativizují pravo-levou diferenciaci a opakují matné fráze o tržní společnosti, chtějí především popřít možnost nutné změny, vyloučit existenci alternativy ke kapitalismu. Rád bych viděl, jak se české politické spektrum přestává dělit na ty, kdo hájí zájmy lidí průměrných a nižších příjmů, a na ty, kdo prosazují platby školného, platby za základní zdravotní péči. (Grebeníček, M.: V proudu času, Futura, Praha 2004, str. 63)
Platón
Žijeme ve zvláštních časech, kdy mladí i staří jsou vzděláváni ve lži a ten, který se odváží říkat pravdu, je nazýván šílencem či bláznem.
Oscar Wilde
Na návštěvy chodíme, abychom mařili cizí čas a ne svůj.
Kdo má k čemu příhodný čas, nechť na jiný nečeká zas.
Henny Youngman | Citáty o čase
Jako malý chlapec jsem neměl hodinky a zjišťoval jsem čas pomocí houslí. O půlnoci jsem začal cvičit, až soused začal ječet: "Kdo tu vrzá ve tři hodiny ráno!"
Jan Berwid-Buquoy
Na velkých hodinách života je pouze jeden ukazatel, "Teď"! Ulice "Potom", nás přivede k domu "Nikdy"! Velké hodiny času odbijí každý den, každou hodinu a každou minutu našeho života. Tyto časové hodnoty už se nikdy nevrátí. Promarněné dny a hodiny jsou nenávratně ztraceny. Proč se nerozhodnout hned, s úmyslem udělat něco pořádného a dotáhnout to dokonce? Jestliže nás obyčejné úsilí přivádí k solidním úspěchům, což teprve úsilí neobyčejné?
Hyrum Smith
Každé ráno máme po zazvonění budíku úplně novou příležitost udělat v čase, který nám byl darován, to, co chceme. A po celý zbytek života budeme tento dar dostávat znovu a znovu.
Rostislav Osička
Když bych porovnal, kolik času dnes strávím v boxerně a kolik malováním, tak se považuji spíš za malíře.
Kritzfeld
Čas neplyne rychleji, to jenom my jej míjíme větším chvatem.
Lidský věk svůj průběh přesně stanovuje a je to jediná cesta přírody, a to docela prostá. Každému životnímu období je přidělen vhodný a pravý čas.Kjell A Nördström
Přestanou-li se lidé v jedné budouvě navzájem znát, je na čase společnost rozbít.
Samuel Taylor Coleridge
Fantazie není ve skutečnosti nic jiného než druh paměti osvobozené od řádu času a prostoru.
Jean de La Bruyere
Lidé litují, jak špatně využili času, který je už za nimi, ale to je nepřivede k tomu, aby lépe využily času, který jim k životu zbývá.
Karel Čapek
Zkušenost je dobrá škola, ale školné je příliš drahé. Čas je největší síla života.
Henny Youngman | Citáty o čase
Lidé se nás ptají na tajemství našeho dlouhého manželství. Uděláme si dvakrát týdně čas na večeři v restaurantu při svících, s jemnou hudbou a tancem. Ona v úterý, a já v pátek.
Jean-Jacques Rousseau
Dobře využitý čas činí čas ještě mnohem drahocennější.
Jarosław Iwaszkiewicz
Nenastal ještě čas konečných soudů, čím jsi tu byl - to nelze určit snadno: snad větví, která pluje v divokém proudu, snad kamenem, jenž právě padá na dno.
William Somerset Maugham
Čas je dobrý lékař, ale špatný kosmetik.
René Clair
Potíž s lidmi, kteří mají času nazbyt, je v tom, že jej chtějí trávit s lidmi, kteří mají času hrozně málo.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt