Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Konrad Adenauer (1876 – 1967)


Kancléř Spolkové republiky Německo mezi léty 1949 - 1963. Jeho největším literárním dílem jsou tři svazky „Pamětí“: I. díl 1945 - 1953, II. díl 1953 - 1955 a III. díl 1955 - 1959.
Konrad Adenauer
Nikdo z nás nevlastní absolutní pravdu. Pouze argumenty, protiargumenty a prostřednictvím výměny názorů lze doufat, že se pravdě více či méně přiblížíme.Adenauer citáty
Moc, dámy a pánové, vyžaduje moudrost, střídmost a vnitřní, duševní pocit odpovědnosti. Moc, které se zneužívá, je zničující. Ovšem moc, která je doprovázena odpovědností, je darem Boha.
Adenauer
Čím více přátel ve světě máme, tím lépe pro nás i pro celý svět.
Adenauer Konrad citáty
Je tomu tak a dějiny minulých století o tom vydávají svědectví: Pouze dodržování křesťanských zásad může zachránit lidstvo před úpadkem do barbarství anebo, lépe řečeno, dokonce před sebezničením.
Adenauer Konrad
Již před léty jsem prohlašoval, že Bůh jednal nesprávně, když neurčil lidské pitomosti žádnou hranici, ale moudrosti vymezil pouze velmi malý prostor.
Konrad Adenauer citáty
Chorobné názory působí jako zhoubné emoce. Šíří se a jsou velice nakažlivé.
Konrad Adenauer
Je naprosto lhostejné, zda ke sjednocení Evropy dojde na bázi federace nebo konfederace. Říkám vám zcela otevřeně, že pro mne je důležité, aby v tomto směru vůbec k něčemu došlo.
Adenauer Konrad citáty
Každý národ si musí být vědom toho, že si z valné části rozhoduje o svém osudu sám. Nemůže si toho být ovšem vědom, pakliže své dějiny nezná a nebo je zná pouze povrchně.
Adenauer
Lidská pitomost a zbabělost jsou dvěmi největšími velmocemi tohoto světa.
Adenauer Konrad
Mír bez svobody žádným mírem není.
Konrad Adenauer
Nacionalismus svádí lidstvo k tomu zapomínat, že všechny národy mají právo na existenci a že harmonické vztahy a soužití mezi všemi lidmi, slouží nejlépe i vlastnímu národu.Konrad Adenauer citáty
Nejen v životě jednotlivců, nýbrž i v životě národu je vzájemná důvěra základem společné práce a společných úspěchů.
Konrad Adenauer
Nesmíme nikdy zamomínat na to, že každý mohutný strom započal svoji dráhu jako nepatrná sazenička.
Adenauer citáty
Obzvlášť v politice by nikdo neměl dělat žádné předpovědi do budoucna. Z tohoto důvodu zůstávám klidným a obhajuji pouze to, co jsem poznal jako pravdivé, kladné a správné. I když něco vyžaduje čas než to dospěje k úspěchu, měl by člověk zůstat při tom, co poznal jako správné a pravdivé. Samozřejmě, že to vyžaduje trpělivost, ale to je podle mého názoru jediná možná politika se kterou nakonec s úspěchem porazíme komunismus.
Adenauer Konrad
Osobní svoboda je a zůstává nejvyšší hodnotou člověka.
Adenauer Konrad citáty
Pakliže člověk myslí jenom na potíže, nezbývá mu již na nic jiného čas.
Konrad Adenauer
Poslední slovo - a to bych chtěl s obavou zdůraznit - mají vždy politici. Z tohoto důvodu je třeba na ně dávat bedlivý pozor. Hrstka politiků je totiž schopna zničit to, co vybudovaly celé generace národů.
Konrad Adenauer citáty
Prušák je Slovan, který zapomněl, kdo byl jeho dědeček.
Konrad Adenauer
Smlouvy jako takové, žádnou důvěru mezi smluvními partnery nevytváří. Společná práce a vzájemné poznání jeden druhého je to, co vytváří důvěru.
Adenauer Konrad
Uctíváme v každém člověku jednotlivce, kterého stvořil Bůh. Lidská důstojnost a svoboda jsou základem pro veškerou činnost ve státním aparátě, v oblasti hospodářství a kultury. V první řadě člověk a potom stát. V první řadě člověk a potom hospodářství.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt