Pondělí, 17. prosinec 2018 | Svátek má Daniel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Když věří více Vodičkovi než mně, nemám tu co pohledávat. (poslední slova před sebevraždou po odepření poslušnosti jeho podřízených)Ján Pavol II.
Láska je výzva, ktorú nám Boh ustavične opakuje, možno preto, aby nás povzbudil vzdorovať osudu.
Walther
Nesvěřuje všechno jedné lodi.
Georg Christoph Lichtenberg
Dokázat, aby chytří lidé uvěřili, že jsme, co nejsme, je ve většině případů těžší než se doopravdy stát tím, čím se chceme zdát.
Soren Kierkegaard
Víra je nejvyšší vášní člověka.
Zpočátku jsem si myslela, že je potřebné obracet lidi na víru. Dnes vím, že mojí úlohou je milovat.
Pavel Kosorin
Možno by sa Biblia začala viac čítať, keby Boh prišiel so súťažou: Vyhrajte týždeň v nebi.
Gabriel Laub
Každé náboženství měří pevnost víry ochotou dříví na hranici.
Jan Masaryk
Lidi nejsou andělé. Kdybych byl všemohoucí Pánbůh, tak bych nechal i andělům sem tam nějakou tu chybičku. On to asi taky udělal. Jinak by ráj musel být náramně nudné místo.
Ralph Bunche
Mám řadu velmi silných předsudků. Jsem hluboce zaujatý proti nenávisti a nesnášenlivosti. Jsem zaujatý proti rasové a náboženské bigotnosti. Jsem zaujatý proti válce a zaujatý pro mír. Mám sklon věřit v dobrotu bližního svého a to mne vede k tomu, že žádný problém v lidských vztazích není neřešitelný. Mám silný sklon podporovat OSN a jeho schopnost udržovat světový mír. [I have a number of very strong biases. I have a deep-seated bias against hate and intolerance. I have a bias against racial and religious bigotry. I have a bias against war, a bias for peace. I have a bias which leads me to believe in the essential goodness of my fellow man, which leads me to believe that no problem of human relations is ever insoluble. And I have a strong bias in favor of the United Nations and its ability to maintain a peaceful world.]
Soulož je estetická souhra dvou těl, jejich duchovní sbližování a fyzické splývání, čarokrásné prolínání linií božsky utvářených údů, nádherná pastva pro zrak. Ze všeho nejméně je to napodobení živočišného páření.Kdybys zničil v lidstvu víru v nesmrtelnost, nevyschla by pouze láska, ale všechna životní síla, která udržuje život světa.
Pavel Kosorin
Víra v Boha je berlička, ale raději se do nebe dobelhat, než tam vůbec nedojít.
Albert Schweitzer
Náboženství je víc než popření světa a života.
Patrick Adenauer
Pokud se s věřiteli nepodaří prosadit závazky refinancování dluhu, jsou dny eura jako jednotné měny pro země od Irska po Řecko sečteny. Divím se, že o tom politické strany a velké průmyslové svazy nemluví otevřeně.
Za prijaté dobrodenia treba Bohu ďakovať aspoň tak dlho, ako dlho sme ho o ne prosili.
Son Mjong Mun
Dokud nestrhneme zdi mezi náboženstvími, mír na zemi nezavládne.
Friedrich Schiller
Nevěřme v lidi příliš.
Zdenka Cecília Schelingová
Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: Boh je tu!
Franz Kafka
Postranní myšlenky, s nimiž přijímáš zlo, nejsou tvé, nýbrž náležejí zlu... Jakmile jednou přijmeme zlo, nežádá už, abychom mu věřili.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt