Neděle, 20. leden 2019 | Svátek má Ilona Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 8. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Vždycky je lépe sbohem říci než sbohem slyšet od druhého.Abraham Lincoln
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Pavel Kosorin
Bavte se svými dětmi co nejvíc - hlavně v době, kdy ještě věří pohádkám.
Pavel Kosorin
Možná by se Bible začala víc číst, kdyby Bůh přišel se soutěží: "Vyhrej týden v nebi".
Pavel Kosorin
Bible je 66 a víc knih pro 66 a víc roků.
Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. - Tomáš Garrigue Masaryk
Jan Amos Komenský
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")
Elbert Hubbard
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří (Elbert Hubbard)
Joseph Goebbels
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. (Fámu o tomto výroku Winstona Churchilla rozšířil Joseph Goebbels.)
Galileo Galilei
Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili.
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.Albert Einstein
Nejkrásnější a nejhlubší pocit, jaký může člověk zažít, je poznat tajemno. To je základním principem náboženství, stejně tak jako veškerého seriózního úsilí v umění a ve vědě.
Širín Ebadíová
Islám, stejně jako ostatní posvátná náboženství, má mnoho výkladů. V křesťanství máte jednu církev, která akceptuje potraty, a máte další, která ne. Totéž je v islámu. Když se podíváte na Taliban, jejich islám může být militantní, ale pak se podíváte na Malajsii, na Indonésii, tam militantní nejsou. Na světě je přes jednu a půl miliardy muslimů, nemůžete je házet do jednoho pytle.
Kdybys zničil v lidstvu víru v nesmrtelnost, nevyschla by pouze láska, ale všechna životní síla, která udržuje život světa.
Jan Blahoslav
Ptáčník, když lapí ptáka a chce ho okrotiti, vytrhá mu brky větší a menších nechá, aby mohl poletovati a běhati; tak ďábel, když lapí člověka, vytrhá mu brky větší jako lásku, trpělivost a nechá mu menších, jako postu, skutku milosrdného, do kostela choditi, aby se v tom proletoval.(Pravé povědění, velmi mnoho v sobě zdržující) (Pochodně zažžená)
Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřila a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Keď ťa napadne, že všetko to, čo si myslel o Bohu, je prevrátené a žiadny Boh nie je, nestrachuj sa nad tým. Stáva sa to každému. Nemysli si však, že tvoja neviera pochádza z toho, že Boh neexistuje, lebo keď už neveríš v Boha, v ktorého si skôr veril, je to preto, že v tvojej viere bolo niečo pochybné a musíš sa viac snažiť lepšie pochopiť to, čo voláš Bohom. Keď divoch prestane veriť vo svojho dreveného Boha, neznamená to, že Boh neexistuje, ale iba že nie je z dreva.
Terezie z Ávily
Milovať znamená byť pripravený uspokojiť Boha vo všetkom.
John Henry Newman
Kto sa vzdiali od Boha, neuniká jeho moci, vymyká sa len z jeho lásky.
Matka Tereza
Milujeme Boha nie preto, čo nám dáva, ale preto, čo si chce vziať od nás.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt