Úterý, 05. prosinec 2023 | Svátek má Jitka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Francis Bacon (1561 – 1626)


Anglický filozof a státník. Je považován za zakladatele empirismu.
1 2 3 Další
Francis Bacon
Člověk umírá tolikrát, kolikrát ztratí přítele.Bacon citáty
Ženy jsou milenky mladých mužů, družky středního věku a ošetřovatelky starců.
Bacon
Není nic moudřejšího, než přesně vědět, kdy máš co začít a kdy s čím přestat.
Bacon Francis citáty
Přátelství násobí radost a dělí žal.
Bacon Francis
Není většího lichotníka, než jakým je člověk sám sobě, a není lepšího léku proti tomuto lichocení než upřímnost přítele.
Francis Bacon citáty
Přátelství zdvojnásobuje radosti a na polovinu zmenšuje bolest.
Francis Bacon
Z lásky manželské se lidstvo rodí, láskou přátelskou se zdokonaluje, ale láskou prodejnou se kazí a stává se nízkým.
Bacon Francis citáty
Mládí je nejen v letech, nýbrž i v myšlenkách.
Bacon
Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřila a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
Bacon Francis
Dále, nebude od věci rozlišit tři druhy a, jakoby, stupně ambicí lidstva. První je těch, kteří touží rozšířit vlastní moc ve své rodné zemi, hrubý a zkažený druh. Druhý je těch, kteří usilují o rozšíření moci a vlády své země mezi lidmi. Tento je jistě důstojnější, ač neméně chtivý. Ale pokud člověk usiluje ustavit a rozšířit vládu a panství samotného lidského rodu nad světem, jeho ambice (má-li být zvána ambicí) je bezpochyby celistvější a vznešenější než ty předchozích druhů. Avšak vláda člověka nad věcmi záleží zcela na uměních a vědách. Neboť nemůžeme vládnout přírodě jinak, než jejím posloucháním. [Novum Organum, kniha I, aforizmus 28]
Francis Bacon
Přísnost vzbuzuje bázeň, ale hrubost nenávist.Francis Bacon citáty
Běží-li člověk po nesprávné cestě, vzdálí se pravdě tím více, čím je schopnější a rychlejší.
Francis Bacon
Láska čistí krev.
Bacon citáty
Scientia potestas est. — Vědení je moc.
Bacon Francis
Tantum possumus, quantum scimus. - Můžeme tolik, kolik známe.
Bacon Francis citáty
Naděje je dobrá snídaně, ale špatná večeře.
Francis Bacon
Přátelství násobí radost a dělí žalost.
Francis Bacon citáty
Šťasten, kdo zemře dříve, než sám začne volat smrt, aby si ho vzala.
Francis Bacon
Láska a závist člověka trápí, ostatní city ne, protože netrvají tak dlouho.
Bacon Francis
Nehledej velké bohatství, ale takové, jakého můžeš nabýt spravedlivě, užít střídmě, rozdat vesele a opustit ve spokojenosti.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt