Sobota, 12. červen 2021 | Svátek má Antonie Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Francis Bacon (1561 – 1626)


Anglický filozof a státník. Je považován za zakladatele empirismu.
1 2 3 4 5 Další
Francis Bacon
Zdravé tělo je hostitel, nemocné žalářník.Bacon citáty
Nic nepůsobí ve státě více škody, než když chytráci jsou považováni za muže moudré.
Bacon
Než můžeme přírodě poroučet, musíme ji poslouchat.
Bacon Francis citáty
Znalost příčin je skutečná věda.
Bacon Francis
Šťasten kdo zemře dřív, než začne volat smrt, aby si ho vzala.
Francis Bacon citáty
Statečně pomlouvej, vždy se něco uchytí.
Francis Bacon
Když se ptali Thaleta, kdy se má člověk ženit, řekl: "Mladí lidé ještě ne, staří už ne."
Bacon Francis citáty
Dobrota je ze všech ctností a důstojností ducha nejvyšší hodnotou, blízkou božství; bez ní je člověk neklidnou, zlomyslnou a ubohou věcí, o nic lepší než kdejaký hmyz.
Bacon
Mládí je nejen v letech, ale i v myšlenkách.
Bacon Francis
Nechť se lidé ze všech sil snaží nabýt dobrých návyků. Není sporu o tom, že návyk je nejdokonalejší, trvá-li od útlého mládí. To pak nazýváme výchovou. Ve skutečnosti je to však jen včasný návyk.
Francis Bacon
Ctižádost je jako žluč, šťáva lidského těla, která člověka činí činným, bdělým a pohyblivým. Když jsou její vývody ucpané a nemá potřebný odtok, stává se palčivou a tím zlou a jedovatou.Francis Bacon citáty
Žádná láska nás neuspokojí natolik, abychom po ní stále netoužili.
Francis Bacon
Samota je vlastí velikých duší.
Bacon citáty
Pravda se rychleji vynoří z chyby než ze zmatku.
Bacon Francis
Chování lidí by mělo mít vlastnost jejich šatů; nemělo by být příliš volné, ani příliš těsné, ale pohodlné na práci a pohyb.
Bacon Francis citáty
Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřil a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
Francis Bacon
Hněv dělá nudné lidi vtipnými, ale udržuje je v chudobě.
Francis Bacon citáty
Naděje je dobrou snídaní, ale ne večeří.
Francis Bacon
Lidský rozum je jako nerovné zrcadlo, jež, přijímajíc paprsky věcí, směšuje svoji přirozenost s přirozeností věcí a tím ji pokřivuje a porušuje.
Bacon Francis
Statečně pomlouvej, vždy něco ulpí.
1 2 3 4 5 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt