Sobota, 17. listopad 2018 | Svátek má Mahulena Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o životě - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Překonávat strach je méně děsivé než žít s podvědomým strachem, pramenícím z pocitu bezmoci.Woody Allen
Nechci dál žít v srdcích svých spoluobčanů; chci dál žít ve svém bytě.
Marcus Valerius Martialis
Keď sa ocitneme v úzkych, je ľahko si siahnuť na život; ale statočne si počína ten, kto aj biedu dokáže znášať.
Blaise Pascal
Umění a život má totožný smysl.
Georg Christoph Lichtenberg
Lidé nesmýšlí o životních událostech tak rozdílně, jako o nich mluví.
Jean Dutourd | Citáty o životě
Člověk, který žije dvojí život, má tykadla. Ví, kam až může zajít, aby nevzbudil pozornost.
André Gide
Láska je nejsložitějším problémem života. Jeho nejjednodušším vyřešením je nevěra.
John Erskine
Láska k životu, to je všechno hezké - ale napřed přijde život.
Aaron Hass
Když ze svého života vytrhnete někoho, kdo pro vás hodně znamenal, jste to vy, kdo prohrál.
Alain-René Lesage
Umírněnost je zdrojem, z něhož čerpáme zdraví a radosti života.
Šťastný je ten, kdo může strávit život mezi sobě rovnými a klidně žít ve svém chudém domově, beze strachu, bez závisti, bez předstírání, bez ambicí.Friedrich Nietzsche
Kdo ví, proč je na světě, snese každý způsob života
Bořek Šípek
Kultura je luxus, který k životu nepotřebujeme, přesto je to jediná podstatná věc, která nás dělí od zvířat.
Kopecká
Život je těžkej a žít ho je kolikrát ještě těžší!
Miguel Ángel Asturias
V živote sa často stáva, že i to, čo milujeme viac než seba, nás časom omzí.
Kurt Tucholský | Citáty o životě
Kdyby přístroje, které lidé během doby vynalezli, ještě taky fungovaly - to by byl příjemný život!
Gabriel Laub
I když mnozí lidé hrdinsky obětují život za věc, není to důkazem, že je to věc spravedlivá.
Lucius Annaeus Seneca
Život je jako divadelní hra: nezáleží na tom, jak dlouhé představení bylo, ale jak dobře se zahrálo.
Jan Amos Komenský
Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!
Blaise Pascal
Je třeba znát sebe sama. I kdyby to poznání člověku nepomohlo najít pravdu, alespoň si tak uspořádá vlastní život, a to je nejlepší, co může udělat.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt