Neděle, 16. prosinec 2018 | Svátek má Albína Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o víře - 4. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
John Lennon | Citáty o víře
Nevěř nikomu, komu je nad třicet.Denis Diderot
Nevěřte nikomu, kdo se rozhodl zavést pořádek. Předpisovat to neznamená nikdy nic jiného než povýšit se na pána druhých a omezovat je.
Erich von Däniken
Víra je věc jednotlivce.
Charlie Chaplin
Dědičnost je to, na co věříme, když máme inteligentní dítě.
Leo Buscaglia
Rodiče po celý život přehlížejí bezstarostnost svých dětí. Děti přehlížejí panovačnost svých rodičů. Milenci přivírají oči nad oboustrannými nedostatky a slabostmi. Činíme tak proto, že své protějšky milujeme a víme, že ani my nejsme dokonalí.
Honoré de Balzac | Citáty o víře
Ženy věří mužům, umějí-li nadívat své věty slovem láska.
Marek Vácha
Jsem přesvědčen (málo naplat, jsem věřící křesťan) že Bůh je schopen stvořit svět ve vteřině, během sedmi dnů nebo, jestli chcete, během evoluce. Čas vnímám tak, že se v určitém slova smyslu nacházíme v šesti dnech stvoření. Připomíná mi to nějakou fugu, choreografii. Neustále vznikají nové druhy.
Niccolo Machiavelli
Lidé jsou tak naivní, že rádi uvěří tomu, co slyšet chtějí.
Abraham Lincoln
Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu.
Pavel Kosorin
Bavte se svými dětmi co nejvíc - hlavně v době, kdy ještě věří pohádkám.
Na tebe národe český a moravský, vlasti milá, zapomenouti nemohu, nýbrž tebe pokladů svých, kteréž mi byl svěřil Pán, dědicem činím. Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu, hříchy našimi na hlavy naše uvedeného, vláda věcí tvých k tobě se zase navrátí, ó lide český! A pro tuto naději tebe dědicem činím všeho toho, co jsem koli po předcích svých zdědila: Napřed milost k pravdě Boží čisté, kterouž nám před jinými národy prvé službou Mistra Jana Husa našeho ukazovati začal Pán. Druhé, poroučím tobě horlivou žádost k vyrozumívání vždy plnějšímu a jasnějšímu té pravdy Boží, abys znajíc Hospodina hojněji jej poznávati se snažovala. A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati poručil, odkazuji tobě za dědictví knihu Boží, Bibli svatou. Třetí, poroučím obzvláště také milost (lásku) k církevnímu řádu a milostné té kázni, kteráž mezi dítkami Božími býti má a musí. Čtvrté, odevzdávám horlivost k sloužení Pánu Bohu a k sloužení jemu jedním ramenem. Páté, odevzdávám tobě také a synům tvým snažnost v pulérování (tříbení), vyčišťování a vzdělání milého našeho a milostného otcovského jazyka. Šesté, odkazuji tobě mládeže lepší, pilnější a zdárnější cvičení, nežli bývalo. Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské ("šestero odkazů")Elbert Hubbard
Nikdy nic nevysvětlujte! Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neuvěří (Elbert Hubbard)
Joseph Goebbels
Nevěřím žádné statistice, kterou jsem sám nezfalšoval. (Fámu o tomto výroku Winstona Churchilla rozšířil Joseph Goebbels.)
Galileo Galilei
Necítím se vázán věřit, že tentýž Bůh, který nás obdařil smysly, rozumem a inteligencí, by chtěl, abychom jich nevyužili.
Epikúros
Nelze souhlasit s těmi, kdo jsou příliš ochotni uzavírat přátelství, ani s těmi, kdo příliš váhají, ale je třeba se pro přátelství také něčeho odvážit.
Kdybys zničil v lidstvu víru v nesmrtelnost, nevyschla by pouze láska, ale všechna životní síla, která udržuje život světa.
Francis Bacon
Nečti proto, abys odporoval a vyvracel, ani proto, abys věřila a pokládal za nezvratné, ale proto, abys věřil a uvažoval.
Jaroslav Vrchlický
Mnoho zmůže síla duše, mnoho víra, mnoho naděje, ale všechno zmůže jedině láska.
George Bernard Shaw
Pravda je jediná věc, které nechce nikdo věřit.
William Shakespeare
Ó, jak jsi mocná, lásko! Skrz tebe hovado si vede jako člověk a člověk jako hovado. Taky labuť jsi ze sebe dělal Jupitere, když jsi za Ledou chodil… Když už i bohové jsou tak zhůvěřilí, co mají dělat ubozí lidé?
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt