Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o rozkoši - 10. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Juvenalis | Citáty o rozkoši
Zisk příjemně voní, ať má jakýkoli původ.Juvenalis
Msta je rozkoší jen pro malichernou a slabou povahu.
Paul Hörbiger
O příjemné vzpomínky se musíme sami předem postarat.
José Ortega y Gasset
Na hezkou ženu je příjemné pohlížet, s rozumnou je příjemné žít.
Flavios Filostratos
I pro ty, kteří jsou na milování staří, je příjemné poslouchat milostné verše, neboť je nutí myslit na lásku a oni jako by tím omládli.
Miloš Forman | Citáty o rozkoši
Příjemné myšlenky nevyžadují svobodu, potřebují ji právě ty nepříjemné.
Sigmund Freud
Rozkoš je prémie přírody za námahu plození a rození.
Eugéne Delacroix
Cožpak se milenci dívají na měsíc, když jsou u svých milenek? Naštěstí ne, leda když je začínají nudit. Mílenci spolu nepláčou, neskládají hymny na nekonečnost a málo se věnují rozjímání. Hodiny opravdu rozkošné prchají velmi rychle a jsou vyplněny jinak.
Charles Maurice Donnay
Příjemný člověk je ten, kdo s úsměvem naslouchá tomu, co zná, od toho, kdo to nezná.
Stanisław Dygat
Láska je vlastně pociťováním rozkoše z toho, že se srdce milenců vzájemně stěhují z jednoho těla do druhého.
Jean Dutourd | Citáty o rozkoši
Láska není válka. V lásce může duše bez rizika následovat zmatek těla. Je to dočasné a bez následků. Odporovat strachu a odporovat milostnému vzrušení jsou dva analogické pochody, ale pokud jde o výsledek nesouměřitelné. Vojákovi, který podlehne strachu, hrozí zneuctění a někdy i smrt. Člověk, který se dá příjemně zmást bušením srdce, neriskuje nic.Jean Dutourd
Chytrák, mazaný člověk, ten se šetří; ne-využívá všech svých sil, aby mohl otočit, popřít sám sebe. Upřímný člověk jde až k nejzazším mezím svých sil, a někdy i za ně, i s rizikem, že se dostane do nepříjemností nebo že se zesměšní; je to člověk, který se do hloubi angažuje v tom, co říká nebo dělá, a důvěřuje svému srdci natolik, že za sebou pálí mosty. Když se dostane k vytčenému cíli, je bez dechu jako maratónský válečník na konci svého běhu.
Václav Dušek
S nepříjemnými lidmi je snadné vyběhnout. Umění je s nimi vyjít.
Gabriel Chevallier
Muži a ženy se dobře poznávají jenom prostřednictvím svých těl. Proto, když se začne mluvit o lásce, nakonec to končí vyspáním v posteli, ať už to vyspání je inspirováno vášní nebo rozkoší.
Půvab hovoru se ženami je v tom, že v něm zůstává mnoho nevyřčeného, a toto nevyřčené, které mezi muži působí trapně nebo alespoň fádně, je ve styku mezi mužem a ženou příjemné.
Láska je příjemnější než manželství z téhož důvodu, proč jsou romány zábavnější než dějiny.
Marcus Tullius Cicero
Starci totiž, kteří jsou klidní a umírnění, kteří nejsou nevrlí a nelaskaví, ti prožívají stáří docela snesitelné, kdežto nevrlost a nelaskavost způsobují nepříjemné potíže v každém věku.
Marcus Tullius Cicero
Příjemná je chvála vycházející od těch, kteří sami ve chvále žili.
Marcus Tullius Cicero
Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.
J. Cibulec
Smyslem manželství je mimo jiné i to, že je zdrojem příjemnosti, hezkých chvil. Jedině tak může konkurovat onomu svobodnému životu, po kterém tolik manželských párů touží, který vidí jako smysl svého života.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt