Sobota, 15. prosinec 2018 | Svátek má Radana Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o moudrosti - 11. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Karel Čapek | Citáty o moudrosti
Koruna je symbol království, protože lidé mohli spíše poznat krále podle koruny nežli podle moudrosti.Paul Claudel
Pořádek je radostí rozumu, ale nepořádek je rozkoší představivosti.
Láska z rozumu je zločin. Láska ze soucitu sebevražda.
Ludwig Börne
Rozum povznáší živočichy na lidi a láska z nich dělá božská stvoření.
Theodore de Bonville
Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu.
Albitis | Citáty o moudrosti
Hledá-li člověk moudrost, je rozumný, myslí-li však, že ji našel, je blázen.
Marcel Achard
Krásná žena nemá být příliš inteligentní. To rozptyluje pozornost.
Archias
Zamilovat se a nepřijít při tom o rozum - to je umění pro bohy.
Miloš Čermák
Vždy se směji, když někdo říká, že není chytrý na matematiku, ale že je chytrý na dějepis nebo na cokoliv jiného. Smutná pravda je, že kdo není chytrý na matematiku, není chytrý vůbec.
Oscar Wilde
Láska je mocnější než jakákoliv síla a moudřejší než filozofie.
Stalin se již v prvních válečných dnech neopřel o prohnilou, zchátralou ideologii, ale poslušen rozumu ji odmítl, skoro se o ní nezmínil a místo ní rozvinul starý ruský prapor, trochu i pravoslavnou korouhev - a zvítězili jsme!Irwin Shaw
V jiných dobách bývali hrdinové oslavováni pro tak všední ctnosti jako odvaha, štědrost, chytrost, věrnost a víra, ale kam mi paměť sahala, sotva kdy pro sebejistotu. Jenže v naší neklidné éře, kdy většina z nás ani neví, kde vlastně stojí, a nemůže s určitostí říct, zda stoupáme či klesáme, zda postupujeme vpřed nebo vzad, jsme-li milováni či nenáviděni, zbožňováni či opovrhováni, nabývá sebejistota přednostního významu. (Noční kořist)
Platón
Údiv je postoj člověka, který moudrost skutečně miluje, a není jiný počátek filosofie než tento.
Paul McCartney
Určitě jsem vzhlížel k Johnovi. Všichni jsme vzhlíželi k Johnovi . Byl starší a byl mnohem větší vůdce; měl nejrychlejší důvtip a byl nejchytřejší.
Niccolo Machiavelli
Nejlépe zjistíte moudrost člověka tím, že se podíváte na jeho přátele.
Většina lidí žije víc podle módy než podle rozumu.
Jean de La Bruyere
Na světě jsou jen dva způsoby, jak se dostat nahoru: vlastní chytrostí nebo hloupostí druhých.
Immanuel Kant
Dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá: hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Kritika praktického rozumu, Závěr, AA V.161.
Carl Gustav Jung
Po nějaké době člověk objeví, že ve světových dějinách se neděje nic skutečně ‚‘‘nového‘‘. O něčem skutečně novém by se mohlo mluvit teprve tehdy, až by jednou nastal ten nepředstavitelný případ, že by rozum, lidskost a láska dobyly trvalého vítězství.
Charlie Chaplin
Příliš mnoho myslíme a příliš málo cítíme. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Víc než chytrost potřebujeme laskavost a mírnost. Bez toho zvlčíme a ztratíme všecko.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt