Pondělí, 17. prosinec 2018 | Svátek má Daniel Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o člověku (lidech) - 240. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Štěstí a neštěstí lidské nezávisí pouze na lidské povaze, nýbrž také na osudu.Velký talent nemůže mít malý člověk.
Vášeň je nespravedlivá, a proto sobecká průvodkyně, jíž se člověk nemá svěřovat, byť se mu zdá seberozumnější.
Někteří lidé jsou jako odrhovačka - ve svůj čas jsou na pořadu jen oni, a pak po nich ani pes neštěkne.
Lidé se chvástají svými činy, i když za ně nemohli oni, nýbrž náhody.
Člověk světa znalý dovede zakrýt své vzdělání.
Láska ke spravedlnosti je u mnoha lidí jen obava, aby sami neutrpěli nespravedlnost.
Tajemství úspěchu spočívá u některých lidí v tom, že říkají a dělají samé ztřeštěnosti, a všechno by rázem zkazili, jakmile by se začali chovat rozvážně.
Maličkosti zraňují jen malé lidi.
Není na světě člověk tak chytrý, aby znal celou svoji hloupost.
Je záhodno, aby mladí lidé, kteří vstupují do života, byli buď upejpaví nebo pitomoučcí - schopné a smělé vzezření by působilo jako drzost.Každý pokřik, který se zvedne proti aforismům o lidské povaze, je strach z pravdy.
Mnoho lidí se domnívá, že myslí, ač jenom řadí své představy.
Člověk se raději pomlouvá, než aby vůbec o sobě nemluvil.
Pouze velkým lidem přísluší mít velké chyby. A každý má představy o své velikosti.
Až na neobyčejné velikášství bývají hrdinové ze stejného těsta jako obyčejní lidé.
Vášnivé zaujetí je jediný řečník, který přesvědčí vždycky, i sebeprostší člověk dokáže s nadšením víc než ten nejvýmluvnější, když mu chybí zápal.
Přes veškerou přirozenou zlobu se lidé neopováží vystoupit proti počestnosti - chtějí-li ji pronásledovat, nařknou ji z falše, nebo jí podkládají nekalé úmysly.
Člověk, kterému se nikdo nezamlouvá, je na tom mnohem hůř než člověk, který se nezamlouvá nikomu.
Lidé se chvástají velkolepými činy, i když za ně nemohou jejich velkolepé plány, nýbrž jen náhoda.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt