Středa, 29. listopad 2023 | Svátek má Zina Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o bolesti - náhodné


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Musíme umět odpouštět a netrvat v nepřátelství a v nevlídném smýšlení, které druhému činí bolest a nám brání v požitku ze sebe samých.Josef Lux
Někdy se zdá, že se tíha situace nedá unést, je jí příliš, ale bolest přesto patří k životu, bez ní by nebylo naděje, a velikost a život by byl jenom pošetilostí.
Albert Einstein
Různá společenství se neřídí pocitem zodpovědnosti a svědomím tolik jako jednotlivci. Kolik utrpení přináší lidem tahle skutečnost, kolik válek a útisku všeho druhu, který celou planetu naplňuje bolestí, stony a trpkostí! A přece to, co je opravdu cenné, může vzniknout jenom neosobní součinností mnoha lidí. Proto každému, kdo má rád lidi je radostí největší, když povstane něco pospolitého, co vzniklo za velkých obětí a čeho jediným cílem je přispívat k podpoře života a civilizace.
Neznámý autor
Láska je krása, když se dva mají rádi, láska je bolest, když jeden zradí.
Henri Frédéric Amiel
Víra, která není než dětskou pověrou, která nikdy nepoznala pochybnosti, která neuznává vědu, která nectí, nechápe a nestrpí odchylné přesvědčení, to je víra hlouposti a nenávisti, matka všech fanatismů.
Maxim Gorkij | Citáty o bolesti
Všichni trpíme hladem lásky k člověku a za hladu i špatně vypečený chléb lépe chutná.
Otto František Babler
Tělu slouží štěstí a spokojenost, ale síly ducha probouzí, povznáší a rozvíjí jen neklid, žal a bolest.
John Dryden
Mějte se na pozoru před zuřivostí trpělivého člověka.
Jan Amos Komenský
Vzdělancům mého národa: Jak velikou znalostí věci vynikáte mnozí z Vás, v tom za svědky stavím Vás samy. Ale že zároveň znamenitě vynikáte nečinností a malátností skoro všichni, to jsem se rozhodl veřejně Vám vytknouti. Jestliže se chcete nad tím urážeti, mám po ruce svědky, které nebudete moci snadno odmítnouti, neboť postavím proti Vám samu skutečnost. Vidíte, co všechno nekonají jiné národy? S jakou obratností vzdělávají své rodné jazyky? Vidíte Italy, Francouze, Němce, Angličany, Nizozemce, kteří všechnu moudrost Řeků a Římanů znamenitě převedli do svých řečišť? Nic není ve vědách, nic není v dějinách, nic ani zřejmého ani tajného, co by tito neodevzdali ke čtení svým krajanům. Ale kdo z Vás poskytl něco podobného naší vlasti? Kdo napsal našim lidem o stavbě světa? Kdo ukázal způsob, jak pozorovati po-hyby nebeské? Kdo naučil zpytovati prvky, vlastnosti a síly přírodních těles? Kdo otevřel divadlo okršku zemského? Kdo dal našim poznati jemnosti geometrie? Kdo okusiti příjemnosti optiky? Kdo utkal pořad dějin? Kdo popsal původ, polohu a různé zvyky národů na světě bydlících? Kdo vyložil něco o způsobu řečnickém a kdo ukázal cestu, jak říditi myšlení? Domníváte se, že jest možno trpěti Vám dále, aby každý směl žíti pro sebe sama a nepodnikati žádných prací pro rozmnožení vážnosti vlasti? Myslíte si, že našemu jazyku chybí buď ta bohatost, nebo ten lesk, aby bylo možno kterékoli věci vystihnouti řečí? Zřejmě se mýlíte. Nikde není nic tak nesnadného, co bychom nemohli srozumitelně a výstižně vyjádřit naším jazykem, jen kdyby k tomu přistoupila přičinlivost a práce! Dosud nepochopil vznešenost našeho jazyka ten, kdo jej považuje za málo bohatý neb málo půvabný. Ne na něm, na mou věru, na nás je vina, kteří nad míru zanedbáváme jeho pěstování!
Člověk musí mít velkou trpělivost se svým protějškem a ještě větší sám se sebou.
Jean Paul | Citáty o bolesti
Radosti jsou našimi křídly, bolesti našimi ostruhami.John Ronald Reuel Tolkien
Šplhání vzhůru je bolestné a z výšek se snadno padá dolů. Húrinovy děti, kap. Túrinovo dětství
Bahá´u´lláh,
Všichni lidé byli stvořeni, aby nesli kupředu stále se rozvíjející kulturu… Žít stejně jako zvířata na poli, je člověka nedůstojno. Ctnosti, které přísluší jeho důstojenství, jsou trpělivost, slitovnost, soucit a dobrota vůči všem národům a pokolením země.
Lucius Annaeus Seneca
Možno mi chýba vychovanie a utrpím ešte veľa rán pre svoje jediné prianie: Byť sám sebou a nebyť sám.
Jean de La Fontaine
Trpělivost a dlouhý čas zmohou víc nežli vztek a síla.
Gustave Flaubert | Citáty o bolesti
Génius je dlouhá trpělivost. V každé věci vězí něco, co ještě nikdo neviděl a nevyjádřil; to je třeba nalézt.
Oldřich Fišer
Nejtíže se shání potrava pro lidi, co trpí myšlenkovou podvýživou.
Madeleine Albrightová
Ale kdepak, nezapomínejte, že jsem vychovala tři děti. (odpověď na otázku: "Paní velvyslankyně, vám nikdy s podobnými delegáty (islámští diplomaté - pozn. ed.) nedochází trpělivost?")
Léon Bloy
Člověk má v srdci místa, o nichž mnohdy nemá ani potuchy. Teprve až se zaplní bolestí, doví se o jejich existenci.
Miguel de Cervantes
Cítit, milovat, trpět, obětovat se bude vždycky obsahem života ženy.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt