Čtvrtek, 08. červen 2023 | Svátek má Medard Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 81. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Lebo slovo je Slovo a Slovo je Boh.Basil Hume
Modlitba znamená snažiť sa pozdvihnúť srdce a myseľ k Bohu.
Ignác z Loyoly
Nič veľkého pre Boha nevykoná, kto sa bojí ľudí.
Ignác z Loyoly
Boh je skúsený bankár, ktorý hodnotí lásku viac podľa skutkov ako podľa slov.
Ignác z Loyoly
Bohu je každá vec milá iba natoľko, nakoľko pomáha ako nástroj ku konaniu dobra v spojení s ním.
Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.
Ignác z Loyoly
Pozorujte s hlbokou vnútornou bolesťou, aká veľká nevedomosť o Bohu panuje v všetkých ľudí a všade.
Ignác z Loyoly
Skutočne len veľmi málo ľudí chápe, čo by im Boh preukázal, keby sa mu celkom odovzdali.
Ignác z Loyoly
V čase, keď diabol pokúša dušu malomyseľnými myšlienkami, treba ju povzbudiť myšlienkou na dobrá, ktoré už od Boha prijala.
Tomáš Janovic
Zo všetkých otcov má najlepšie nervy Boh.
Krajšie je byť charakterným a pritom mať úbohé písmo, ako mať úbohú dušu s krásnym písmom.Ježíš Kristus
Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. (5,8)
Ježíš Kristus
Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anjelmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anjelmi. (12,8-9)
Ježíš Kristus
Aby sme mohli vidieť Boha, musíme mať čisté srdce: nijaká žiarlivosť, hnev, hádky a nijaká nešľachetnosť... Kontemplácia znamená dovoliť Ježišovi, aby v nás prežíval svoje utrpenie, svoju lásku, svoju pokoru, aby sa s nami modlil, bol medzi nami a prostredníctvom nás viedol ľudí k svätosti. (Matka Tereza)
Ježíš Kristus
Ak poznáme Boha, bez toho aby sme poznali svoju biedu, dospejeme k pýche. Ak poznáme svoju biedu, bez toho aby sme poznali Boha, dôjdeme k zúfalstvu. Ak poznáme Krista, prídeme do stredu v ktorom môžeme nájsť i Boha i svoju biedu. (Blaise Pascal)
Apoštol je vyslancom, ale ešte prv je "znalcom" Ježiša. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Boh nie je od nás vzdialený, niekde v nedostupnom vesmíre. Príbytok si vybudoval medzi nami. V Ježišovi Kristovi sa stal jedným z nás, s telom a krvou ako máme my. (Benedikt XVI.)
Ježíš Kristus
Byť na kríži s Ježišom je nekonečne viac, než len rozjímať o Ježišovi na kríži. (Páter Pio)
Ježíš Kristus
Celý život je ustavičnou príležitosťou stretnúť Ježiša. (Romano Guardini)
Ježíš Kristus
Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek. (Chiara Lubichová)
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt