Úterý, 05. prosinec 2023 | Svátek má Jitka Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Tomáš Akvinský (1225 – 1274)


Římskokatolický teolog scholastické tradice.
Tomáš Akvinský
Ze všech vášní duše škodí tělu nejvíce smutek.Akvinský citáty
Akýkoľvek skutok lásky si zasluhuje večný život.
Akvinský
Přátelé se radují a jsou smutní pro tytéž věci.
Akvinský Tomáš citáty
Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi.
Akvinský Tomáš
Žít v pokoji, to je záležitost lásky. Ale položit základ k pokoji, to je úkol moudrosti, která všechno pořádá. K moudrosti pak připravuje pokora.
Tomáš Akvinský citáty
Láska je priateľstvo človeka s Bohom.
Tomáš Akvinský
Láska nepozná hranice v raste, pretože má účasť na nekonečnej láske, ktorý je Duch Svätý.
Akvinský Tomáš citáty
Oveľa väčšiu zásluhu má ten, kto verí bez toho, žeby videl, než ten, kto vidiac verí.
Akvinský
Ke druhému se musí říci, že různý ráz předmětu poznání působí různost věd. Neboť tutéž větu dokazuje hvězdář a přírodozpytec, na příklad, že země jest kulatá. Avšak hvězdář prostředky matematickými čili ze hmoty vyvozenými, kdežto přírodozpytec pomocí toho co vidí na hmotě.
Akvinský Tomáš
Jestliže se vůle zaměří na nějakou věc, která sama o sobě odporuje lásce, jež nás směřuje k poslednímu cíli, už tím se hřích stává smrtelným, ... ať už je namířen proti Boží lásce, jako např. rouhání, křivá přísaha, nebo proti lásce k bližnímu, jako například vražda, cizoložství. Když se vůle hříšníka obrátí k nějaké věci, která v sobě nese nepořádek, ale není namířena proti lásce k Bohu nebo bližnímu, je to hřích všední, jako např. prázdná slova, nevhodný smích. - sv. Tomáš Akvinský v Summa theologiae
Tomáš Akvinský
O počtu pak všech předurčených lidí, jaký jest, praví někteří, že tolik bude z lidí spaseno, kolik andělů padlo. Někteří však, že tolik bude spaseno, kolik andělů zůstalo. Někteří však, že tolik z lidí bude spaseno, kolik andělů padlo a nad to tolik, kolik andělů bylo stvořeno. Ale lépe se řekne, že "jedinému Bohu je znám počet vyvolených, určený pro místa v blaženosti na výsosti".Dobro je to, co je třeba konat.
Tomáš Akvinský
Jakkoli se zlo množí, nikdy nemůže vstřebat celé dobro.
Akvinský citáty
Spravedlnost bez milosrdenství je tvrdost.
Akvinský Tomáš
Kdo si sám sobě vystačí a nic nepotřebuje, je šťastný.
Akvinský Tomáš citáty
Kdo je dokonalý v lásce, je dokonalý v duchovním životě.
Tomáš Akvinský
Láska se nedá omezit v růstu, neboť má účast na nekonečné lásce, jíž je Duch svatý.
Tomáš Akvinský citáty
Almužna oslobodzuje živých od smrteľného hriechu, totiž uchránením a uspôsobením k milosti.
Tomáš Akvinský
Blažení, ktorí budú v sláve nebudú mať súcit so zavrhnutými.
Akvinský Tomáš
Jedine Bohu je známy počet vyvolených. Niektorí hovoria, že bude spasených toľko ľudí, koľko padlo anjelov.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt