Pátek, 12. duben 2024 | Svátek má Julius Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Samuel


Samuel
Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom - vážit si i malinkatých nahodilých radostí.Samuel citáty
Nejdůležitější, čemu je se naučiti, je železná rezignace, fatalistický klidný názor na běh života, víra v pomíjejícnost všeho, nejen dobrého, ale i zlého, schopnost neoddávati se ani radosti ani žalu.
Samuel
Hlavní tajemství, jak si zachovat veselost, jest nedovolovat, aby nás maličkosti znepokojovali, a zároveň umět si vážit těch drobných radostí, jenž nám osud poskytuje.
Samuel citáty
Člověk bez principů a bez vůle se podobá korábu bez kormidla a bez kompasu. Mění směr při každé proměně větru.
Samuel
Kniha je nejtrpělivější a nejzábavnější společník.
Samuel citáty
Neštěstí je zkušebním kamenem charakteru.
Samuel
Člověka je možno poznat podle knih, které čte.
Samuel citáty
Lenivost prožírá srdce lidstva a pohlcuje je jako rez železo.
Samuel
Kniha dobrá je poklad, kniha špatná je duch mučící.
Samuel
Práce je zákonem našeho bytí, je živým principem, pomocí kterého lidé a národy jdou vpřed.
Samuel
Pohodlí dělá z lidí děti, těžkosti z nich formují muže.Samuel citáty
Proti stárnutí mnoho nezmůžeme, ale můžeme se bránit proti mrzoutství.
Samuel
Práce je nejlepším cvičitelem charakteru, neboť vyvíjí pilnost, pozornost, sebezapření, úsudek, poznání jiných a sympatie vůči nim.
Samuel citáty
Charakterní člověk je poctivý v každém slově a v každém skutku.
Samuel
Práce je z nejlepších vychovatelů charakteru.
Samuel citáty
Pohodlí dělá z lidí děti, obtíže z nich dělají muže.
Samuel
Bída s chudobou není totožná. Bída je následek příčin mravních, neřestí a lehkomyslnosti.
Samuel citáty
Práce je jedním z nejlepších vychovatelů charakteru.
Samuel
Smělost spojená s energií a vytrvalostí, přemůže i nepřekonatelné těžkosti, dodává sílu, důraz a nepřipustí žádný ústup
Samuel
Pohodlí činní z lidí děti, obtíže činní z nich muže.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt