Sobota, 22. červen 2024 | Svátek má Pavla Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Pavel z Tarsu


Raně křesťanský teolog, autor větší části listů Nového zákona. Někdy pokládán za jednoho z Ježíšových apoštolů. Z religionistického hlediska je často považován za faktického zakladatele křesťanství.
 
Pavel z Tarsu
Slovo o kříži je bláznovstvím těm, kdo jsou na cestě k záhubě; nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. [Bible - 1. list Korinťanům, 1. kapitola, 18. verš]Pavel z Tarsu citáty
Ani já, bratří, když jsem přišel k vám, nepřišel jsem vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. [Bible - 1. list Korinťanům, 2. kapitola, 1. verš]
Pavel z Tarsu
Kdo ti dal vyniknout? Máš něco, co bys nebyl dostal? A když jsi to dostal, proč se chlubíš, jako bys to nebyl dostal? [Bible - 1. list Korinťanům, 4. kapitola, 7. verš]
Pavel z Tarsu citáty
Všechno je mi dovoleno - ano, ale ne všechno prospívá. Všechno je mi dovoleno - ano, ale ničím se nedám zotročit. [Bible - 1. list Korinťanům, 6. kapitola, 12. verš]
Pavel z Tarsu
Kdo si myslí že stojí, ať si dá pozor aby nepadl.
Pavel z Tarsu citáty
Nerozumím vlastním činům.
Pavel z Tarsu
Jestliže má tvůj nepřítel hlad, nasyť ho, a má-li žízeň, dej mu pít, tím ho zahanbíš a přivedeš k lítosti.
Pavel z Tarsu citáty
A kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, lásky pak kdybych neměl, nic nejsem.
Pavel z Tarsu
Svět má patřit bláznům.
Pavel z Tarsu
Žena nemá mít moc nad mužem, nýbrž má se nechat vést. Vždyť první byl stvořen Adam a pak Eva.
 
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt