Úterý, 05. červenec 2022 | Svátek má Státní svátek - Cyril a Metoděj Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Móhandás Karamčand Gándhí (1869 – 1948)


Indický myslitel, duchovní vůdce, politik a zakladatel indické samostatnosti.
1 2 3 4 Další
Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.Gándhí citáty
Milovat své dokáže každý živočich, ale jen lidskost se dovede nadechnout pro lásku ke společnému.
Gándhí
Jestli se domníváš, že celý svět je špatný, pak si uvědom, že se skládá i z lidí, kteří jsou jako ty.
Je třeba víc životu dát, než ho urychlovat.
Zbabělec není schopen projevovat lásku; ta je přednostním právem hrdinů.
Lidská náruč je tak prostorná, že je s to obsáhnout celý svět.
Ctnostný člověk nežije ctnostně proto, že z toho má užitek, ale proto, že je to zákonem a životadárnou mízou jeho bytí.
Lidé ze Západu si obvykle myslí, že štěstí spočívá jen v hmotném blahobytu a ekonomické prosperitě.
Gándhí
Láska nikdy nepotřebuje, nýbrž dává. Vždy strádá, nikdy neprotestuje, nikdy se za sebe nemstí.
Nenásilí je první přikázání mé víry. Je to i poslední přikázání mého kréda.
Víra je určitým druhem šestého smyslu, který začne působit tehdy, když selže rozum.Vykonávat věc, které se bojíme, je první krok k úspěchu.
Láska je zákon našeho bytí, našeho druhu.
Gándhí citáty
Rozum je zdrojem vší citlivosti.
Je třeba životu víc dávat, než ho urychlovat.
Je třeba více životu dávat, než ho urychlovat.
Když se vytratila veškerá naděje, když nikdo nepřichází na pomoc a krásy života vyprchaly, zjišťuji, že pomoc přece přichází, i když nevím jak a odkud.
Akékoľvek rozšírenie používania umelej antikoncepcie pravdepodobne skončí rozpadom manželstiev a voľnou láskou. (1925)
Bez činu zostáva aj najkrajšia myšlienka bezcenná.
Človek je preto človekom, lebo je schopný sebaovládania.
1 2 3 4 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt