Pondělí, 04. prosinec 2023 | Svátek má Barbora Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Michel de Montaigne (1533 – 1592)


Francouzský renesanční myslitel, humanista, skeptik. Dal vzniknout novému literárnímu žánru – eseji.
1 2 3 Další
Michel de Montaigne
Člověk, který se bojí utrpení, trpí už svým strachem.Montaigne citáty
Život není dobro ani zlo, nýbrž pouze místo pro dobro a zlo, podle toho čemu dáme přednost.
Montaigne
Mít ve všem pravdu je spolehlivý znak hlouposti.
Montaigne Michel de citáty
Mluvím pravdu, ne tolik, jak bych chtěl, ale tak, jak se odvážím, a odvažuji se tím více, čím jsem starší.
Montaigne Michel de
Žasnu nad lidmi, jejichž pravdy jsou tak ješitné, že jsou ochotni poslat za ně některé lidi na smrt.
Michel de Montaigne citáty
Rozum je jedinný dar, který příroda rozdělila spravedlivě, protože si nikdo nestěžuje, že ho má málo.
Michel de Montaigne
Člověk je ztělesněná nejistota a každý konečný úsudek o něm je falešný. Změna lidského charakteru, nestálost v citovém životě je přirozenou vlastností člověka. Vždyť se mění s počasím, okolnostmi, tělesnými podmínkami, jeho zájmy, schopnostmi, názory a zvyky. Člověk vidí věci různě. Je stálý ve své nestálosti a nestálý ve své stálosti, nesnáší ponurou ctnost pravidelnosti, miluje rozmanitost, je takový i onaký, ze všech stran nekonečný, můžeme o něm pronášet protikladná určení, je to ztělesněný rozpor. Jeho dnešní já je jiné než včerejší, v jeho životě není totožných okamžiků, jeho individualita není dána, je to vyvíjející se struktura, přecházející z jednoho stavu do druhého.
Montaigne Michel de citáty
Mít ve všem pravdu je znakem hlouposti.
Montaigne
Zdraví je vzácná věc, je to vpravdě jediná věc, která zaslouží, abychom úsilí o ni obětovali nejen čas, pot, námahu, jmění, ale i život; tím spíše, že bez něho se pro nás život stává trápením a strastí. Není-li zdraví, potemní a vyprchají i rozkoš, moudrost, učenost a ctnost.
Montaigne Michel de
Hlad po bohatství roste spíše jeho užíváním než jeho nedostatkem a ctnost zdrženlivosti je vzácnější než ctnost trpělivosti.
Michel de Montaigne
Lidé trpí názory, které mají o věcech, ale ne věcmi samými.Michel de Montaigne citáty
Všechny ostatní půvaby jsou pro ženy; krása postavy je jediným půvabem mužů.
Michel de Montaigne
Co naplat! Žijeme na světě, na němž i upřímnost vlastních dětí je věcí neznámou.
Montaigne citáty
Žena, kterou nikdo nesváděl, se nemuže chlubit svou poctivostí.
Montaigne Michel de
Sveřepost a zarytost je nejjistější důkaz hlouposti.
Montaigne Michel de citáty
I když se žena divá do očí svému muži sebeněžněji, má být ráda, když mu semtam vidí paty.
Michel de Montaigne
Člověk soudný vskutku nepozbyl ničeho, nepozbyl-li sám sebe.
Michel de Montaigne citáty
Lidské myšlení ztrácí smysl, když nemá žádný určitý cíl.
Michel de Montaigne
Naše nedůvěra posiluje nepoctivost druhého.
Montaigne Michel de
Nechávám ostatní mluvit, abych sám o tom uměl více říci.
1 2 3 Další
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt