Pátek, 12. duben 2024 | Svátek má Julius Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Jakub Deml (1878 – 1961)


Český kněz, básník a spisovatel.
Jakub Deml
Není nic smutnějšího než lampa za bílého dne, kterou zapomněli zhasnout. Možná, že ani nezapomněli, ale ruka už neměla síly, aby to zbytečné světlo zhasla.Deml citáty
Kdyby se mně všechny ženy celého světa vysraly na hlavu, odpustím jim tuto neslušnost pro jedinou ženu, která mne milovala, a mne, díky Bohu, milovalo více žen, ale nejvíce ze všech Pavla Kytlicová. Moje matka milovala mne jako dítě, neboť když umírala, byl jsem ještě dítětem, ale Pavla Kytlicová milovala mne už jako muže a ku podivu, milovala mne jako matka.
Deml
Kdo miluje, není už sám.
Deml Jakub citáty
Ženy jsou sfingy, ale nemlčící. Na každém kroku prozrazují svá tajemství.
Deml Jakub
Nie je hriech hrešiť z lásky.
Jakub Deml citáty
Neboť, a to si pamatujme jednou pro vždy, jako každý tvůrce, tak i Smrt koná před svým definitivním dílem pokusy a studie.
Jakub Deml
Stál jsem u okna v prvním poschodí, pohlédnu ven a vidím: země jest mrtva! Kdybych jenom viděl, mohl bych se konejšiti, že se stávám obětí sebeklamu, ne-li snu: avšak já to všemi ostatními smysly a veškerou bytostí poznal! Co to? Měsíc květen, země pravděpodobně od prvního rozpuku svého mrtva, a já to nevěděl! Pravím: od prvního rozpuku, neboť v tuto hodinu nalézám ji v pokročilém už rozkladu. Zdá se, že se stromy zelenají a kvetou, zdá se, že poletují ptáci a tu a tam chodí ještě lidé, ale právě že se to jen zdá. Každá podoba dosud trvající jest jen škraboškou života, pouze kostýmem hniloby.
Deml Jakub citáty
Zdálo se mi, že umírám. Ostatně, kdož ví, zdali jsem tehdy neumřel, a nevrací-li se jen duše má na ona místa, kde jsem trpěl? Tuto naději zcela vyvracejí okolnosti přítomné. — Město? (Poznámka vydavatelova. Tímto slovem začíná, dle mého dohadu, zcela nová fáse života, viděného — jak myslím — nazpět, ve světle druhého žití. Díky svým studiím poesie české, odvažuji se tvrditi, že jsem našel dvé analogií k této části "Hradu Smrti": Karla Hynka Máchy "Sen o Praze" a Otokara Březiny "Město". Není tu arci místa, — to učiním jindy a ve zvláštní studii, na kterou se zatím připravuji — abych Město našeho Rukopisu kriticky srovnával s "Městy" právě uvedených Autorův, i jest mi spokojiti se prozatím s tvrzením, že Město mnou objeveného Rukopisu jest v podstatě (ceteris paribus) totožno s Městem "Větrů od Pólů". Zde končí poznámka vydavatelova].
Deml
Ich bin ganz und gar nicht verpflichtet für deine Gesundheit und für dein Wohlergehen zu sorgen (I. Mos. 4, 9). [Nejsem ničím povinován pečovat o tvé zdraví a zdar.]
Deml Jakub
Parafrázovaný citát z Bible (Gn, 4,9), resp. odpovědi Kaina Bohu na otázku, kde je jeho bratr. Motiv zřeknutí se zodpovědnosti se v díle vyskytuje potom několikrát.
Jakub Deml
Pane Bohumile M. Ptáčku, nepřestávám držeti Vás ve svém bratrském objetí a Vy jednou, až přijdete k rozumu, budete proklínati hodinu, kdy jste mne začal milovat, ale nic si z toho nedělejte, také starozákonní Job ve svých bolestech a ve svém strašlivém zklamání v ženě a přátelích vykřikl: Pereat nox, in qua dictum est: Conceptus est homo! Je to kapitola 3. a verš rovněž 3. Proklatá noc, kdy se řeklo: Počala jsem člověka! Moje matka mne takto neproklela, já sám se takto neproklel, ale zrovna a doslova takto byl jsem proklet českým i německým národem.Jakub Deml citáty
Není v co věřit, není v co doufat, není co milovat. My jsme obětovali všecko, nakonec i své srdce a nám se na ně vysrali. Ta hovna jsou ještě teplá, což je dobré v těchto hvězdnatých, studených nocích, člověk přece jen se zahřeje na něčem lidském.
Jakub Deml
Láska odpouští prohřešky, nikoliv však ty, které se týkají jí samé.
Deml citáty
Láska odpúšťa prehrešky, avšak nie tie, ktoré sa týkajú jej samej.
Deml Jakub
Mám o sebe tak vznešené mienenie, že si myslím, že ma je škoda pre ženu.
Deml Jakub citáty
Múdra žena je tá, ktorá dokáže postrčiť koleso manželstva, keď uviazne na mŕtvom bode.
Jakub Deml
Muž a žena neznamená vždy len lásku. Často predstavujú nesúlad vo všetkom, čo sa ich spoločne týka.
Jakub Deml citáty
Ženy sú sfingy, ale nie mlčiace. Na každom kroku prezrádzajú svoje tajomstvá.
Jakub Deml
Všetko posvätné je charakteristické tým, že má prídavné meno až za podstatným.
Deml Jakub
Zmyslom krásy ženy je javiť sa svetu krajšia než je.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt