Pondělí, 17. červen 2024 | Svátek má Adolf Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Homér


Jméno nejstaršího známého řeckého básníka, jemuž se připisuje sepsání epických básní Ilias a Odysseia.
Homér
Hřích je vymýšlet záhubu druhým.Homér citáty
V bídě se rychleji stárne.
Homér
Nic není sladší než vlast a rodič na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi doma!
Homér citáty
Není na světě nic slabšího než muž.
Homér
Na světě není nic slabšího než muž.
Homér citáty
Na světě neexistuje nic slabšího, než je muž.
Homér
Nic není na světě slabšího než muž.
Homér citáty
Nejsi jen tak někdo a hlavu nemáš jen tak...nezdá se, že jsi zlý neb nemoudrý člověk.
Homér
Dulce et decorum est pro patria mori.
Je krásné a slušné zemřít pro svou vlast.
Homér
Chraň se i ty být v ženině područí a nesvěřuj se jí ve slabé chvilce s tajemstvími - řekni jen něco a zbytek zataj!
Homér
Život lidský je krátký. Má-li kdo tvrdé srdce, tvrdé jsou i jeho činy. A tomu celý svět přeje, pokud je živ, aby jen neštěstí zasáhlo jej.Homér citáty
Není lepšího daru, než žije-li muž a žena jak jedno tělo a duše v rodinném kruhu.
Homér
Přestaň již s nářkem. Slzami nespravíš nic.
Homér citáty
Hodně mluvit a hodně říkat není totéž.
Homér
Osudem duch byl člověku dán, jenž dovede bolest snášet.
Homér citáty
Čti správně přítomnost a kráčej s budoucností.
Homér
Zbytečná skromnost chudému škodí.
Homér citáty
Člověk se nasytí všeho - i lásky.
Homér
Co hoře naplodil žaludek lidstvu! Pro lidský žaludek vyplouvají i válečná loďstva na rozbouřené moře a nesou lidstvu zkázu a zmar.
Homér
Nic není sladší než vlast a rodiče na světě širém, i když máš v cizině statky a palác! Nejsi však doma!
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt