Středa, 07. prosinec 2022 | Svátek má Ambrož Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o přátelství a nepřátelství - 44. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Nepřítel nechce - přítel nesmí šetřit.Johann Wolfgang Goethe
Přátelství dospívajících dětí je něco krásného. Děvče se přitom rádo poučí a mladík rád poučuje.
Johann Wolfgang Goethe
Nikdo jiný mi nedá lásku, přátelství, vroucnost i něhu, kterou nemám sám v sobě.
Stefan Garzyňski
Sklon považovat za nepřítele každého, kdo nás kritizuje, pramení mimo jiné z toho, že kritika zatěžuje kladné sebehodnocení a zraňuje je sebeláskou.
Přátelství je blízkost dvou duší, skutečnost, která je v tomto světě velmi vzácná.
Názor je přímý nepřítel pravdy.
Francisco Goya
Zločinci se mohou spolčit, ne však spřátelit.
Paul Getty
Nezištné přátelství je možné jen mezi lidmi stejné příjmové skupiny.
Alexandra von Fjurstenberg
I když krokodýl sežral tvého nepřítele, neznamená to, že se stal tvým přítelem.
Thomas Fuller
Hněv je náš zapřísáhlý nepřítel.
Měl-li bych si někdy vybrat mezi zradou své vlasti a zradou přátel, doufám, že bych měl dost odvahy k tomu, abych zradil vlast.François Fénelon
Našimi poklady jsou: zdraví, prostý život, láska ke ctnosti, shoda se sousedy, příchylnost k přátelům, skromnost k blahobytu, pevnost v neštěstí, smělost hovořit vždy pravdu, odpor k lichotkám.
Benjamin Franklin
Moudrý člověk získá víc od svých nepřátel, než pošetilec od svých přátel.
Ezop
Věrolomný přítel je horší než nepřítel.
Ezop
Věrolomný přítel je horší nepřítele.
Nepřítel ti vytyčuje meze, dává ti tvar a pevnost.
Eurípidés
Je krásné být bohatý, je krásné být silný, ale nejkrásnější je být milován spoustou přátel.
Quintus Ennius
Jistého přítele poznáš v nejisté situaci.
Je tak málo upřímných přátel! - poptávka po nich je ovšem také malá.
I ten nejskromnější člověk si o sobě myslí víc, než si o něm myslí jeho nejlepší přítel.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt