Pátek, 18. říjen 2019 | Svátek má Lukáš Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Citáty o Bohu, náboženství a víře - 76. strana


Tip: u známých osobností se při najetí myší na jméno zobrazí krátké info o daném člověku.
Veriť v ženu, urobiť ju svojím náboženstvom, žriedlom života, tajným svetlom aj najnepatrnejšej myšlienky - nie je to druhý zrod?Teória lásky je božská, jej prax diabolská.
Benedikt XVI.
Musíme nasledovať Ježiša, a nie predbiehať ho: je to on, ktorý nám ukazuje cestu. [Generálna audiencia, Vatikán, Námestie sv. Petra (17. máj 2006)]
Benedikt XVI.
Pápežstvo nevytvorilo hnutia, ale bolo pre nich podstatnou podporou v štruktúre Cirkvi a ich cirkevným pilierom. Pápež potrebuje túto službu a hnutia potrebujú jeho a vzájomnosť oboch typov misií tvorí symfóniu cirkevného života. [Konferencia o charizmatických hnutiach z r. 1998]
Benedikt XVI.
Pravou kresťanskou bohoslužbou je láska.
Vlastnou bohoslužbou kresťanov je láska.
Benedikt z Nursie
Nikdy nezúfaj pred Božím milosrdenstvom.
Georges Bernanos
Boh nás nezahŕňa ničím iným, než láskou.
Otto von Bismarck
My Nemci sa nebojíme nikoho na svete okrem Boha. [Wir Deutschen fürchten Gott, sonst aber Nichts in der Welt (nem.)]
Léon Bloy
Keď človek žiada od Boha utrpenie, má istotu, že bude vždy vypočutý.
Cirkev je cirkvou len vtedy, ak je tu pre druhých.Dietrich Bonhoeffer
Ježiš nevolá k novému náboženstvu, ale k životu.
Giovanni Bosco
Boh sa nenechá prevýšiť vo veľkodušnosti.
Giovanni Bosco
K svätosti je potrebné mať trvalú a umiernenú radosť, verné plnenie si stavovských povinností a povinností voči Bohu a svedeckú a apoštolskú prítomnosť medzi druhými.
Louis Bouyer
Keď sa hlasná modlitba zvnútorňuje a očisťuje, prechádza do modlitby mlčania, ktoré charakterizuje stav jednoty s Bohom.
Úspech nie je meno Boha.
George W. Bush
Nijaká úradná moc nemôže Američanovi zabrániť, aby prisahal vernosť tomuto národu pred Bohom.
Carlo Carretto
Keď rozmýšľam o tom, čo sa deje vo svete a v Cirkvi, ktorá je jeho svedomím, a keď uvažujem o sebe ako o malej súčasti sveta a Cirkvi, mám dojem, že vchádzame do stredu búrky.
Carlo Carretto
Láska je syntézou kontemplácie a činu, je vláknom spájajúcim nebo so zemou, človeka s Bohom.
Carlo Carretto
Ak je Boh mojím Otcom, môžem pokojne a spokojne žiť.
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt