Středa, 06. červenec 2022 | Svátek má Státní svátek - Mistr Jan Hus Text je dostupný pod licencí CC BY-SA 3.0 | Přihlášení

Thomas Ballhausen

« Všechny citáty autora
 

Rakouská literatura, podobně jako česká, má tendenci k realistickému obrazu, ke hledání absurdity a humornému pohledu. S tím se setkáváme i dnes. Právě v naší různosti spočívá plus současné literatury.

 
Thomas Ballhausen

» Thomas Ballhausen - zobrazit všechny citáty »Zdroj: CINGER, František. Obdivuji Kafku za to, co řekl o člověku, tvrdí rakouský spisovatel Ballhausen. novinky.cz [online]. [cit. 2011-04-06].


Štítky: Citáty Thomas Ballhausen, Thomas Ken quotes, citáty o knihách, autoři od písmene B


Podobné citáty

 

Ludikativní základně Švankmajerovy tvorby nejde ovšem jen o sarkasmus a o negaci negace. S jejím pozitivním aspektem se setkáváme nejzřetelněji v jeho experimentaci s taktilními objekty. Zde už hra získává čistě noetickou funkci v rovině surrealistické fenomenologie imaginace, která má zpřístupnit skryté vztahy mezi nevědomím a uvědomovacím procesem. Podobně jako se jeho objekty a koláže dobývají do časoprostorového kontinua, alespoň dvojrozměrného, prostřednictvím filmu, jeho obrazotvornost se dožaduje rozšíření pole smyslového vnímání, aby mohla být stále mocněji sycena dynamikou reality, aby dosáhla své univerzální integrity. Touto svou tendencí se stává Švankmajerův princip hry významnou složkou perspektivy, o níž lze soudit, že vzniká z opozice vůči racionalistické hodnotové orientaci a směřuje k surracionalitě jako k prameni příštího civilizačního cyklu.

 
Jan Švankmajer
 

Původní literatura národního rázu nezastírá a co strom samorostlý ke své zemi nejlépe se hodí. Literatura samých překladů jest zahrada cizokrajnými stromy osázená. Jako národní kroj, tak původní literatura národu sluší.

 
Josef Jungmann
 

Bůh stvořil člověka k obrazu svému, praví bible, filozofové to dělají právě naopak, vytvářejí Boha k svému obrazu.

 
Georg Christoph Lichtenberg
 

Jediná skutečná objevná cesta se neskládá z hledání nových území, ale z nového pohledu na věc.

 
Marcel Proust
 

Hledání zlatých pravidel chování je stejně chimérické jako hledání kamene mudrců.

 
George Bernard Shaw
 

Literatura musí být lehká, aby nic nevážila na váze současné literární kritiky, jedině takto znovu získá svoji váhu.

 
Friedrich Dürrenmatt
© 2009–2019Citáty Ochrana údajů | Kontakt